Aanpak Werkdruk

Werkdruk en werkplezier: naar welke kant slaat de balans door?

Werkdruk kan ontstaan door de hoeveelheid werk en hoe collega’s daarmee omgaan. Ook speelt mee of mensen op hun plek zitten, of ze hun talenten kunnen inzetten en of ze zich verbonden voelen met de schoolorganisatie.

Ga ook aan de slag met de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. Hier vind je inspirerende praktijkverhalen van andere scholen. Ook vind je hier tools en tips om grip te krijgen op werkdruk binnen jouw eigen school.

Grip op werkdruk in vier stappen

Het aanpakken van werkdruk en het verhogen van het werkplezier begint altijd bij een gesprek binnen je team. Waar komt werkdruk vandaan? En: wat levert werkplezier op?

Maar hoe kom je in het team tot zo’n gesprek? En welke aanpak kies je? Je kunt bijvoorbeeld investeren in extra ondersteuning, door de inzet van een vakleerkracht of conciërge. Maar ook het formeren van kleinere klassen of investeren in ICT kan lonen.

In vier stappen krijg je grip op de werkdruk binnen jouw school:

illustratie stappen

Op deze pagina’s vind je per stap uitleg én handige tools om direct aan de slag te gaan.

Werkdruk of werkstress?

De begrippen werkdruk en werkstress worden vaak door elkaar gebruikt. Maar hoewel er een duidelijke relatie is tussen de begrippen, zijn ze niet hetzelfde. Wat is eigenlijk het verschil?

  • Onder werkdruk verstaan we het ervaren van een disbalans tussen de eisen die je werkt stelt, en de mogelijkheden om aan die eisen tegemoet te komen. Zo kan werkdruk er bijvoorbeeld toe leiden dat je je werk niet op tijd afkrijgt. Of dat je niet de gevraagde kwaliteit kunt leveren.
  • Werkstress verwijst naar de (gezondheids)toestand van een persoon. Onder andere een aanhoudende werkdruk kan leiden tot werkstress.

Er is veel wetenschappelijke literatuur over werkdruk. En er zijn verschillende modellen die inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van werkdruk en werkstress. In het theoretisch kader vind je een overzicht van deze modellen en meer uitleg over de begrippen werkdruk en werkstress.