Evaluatietool

Goed bezig met werkdruk?

De ervaren werkdruk in het primair onderwijs is hoog, vooral onder leraren. Bijna 84 procent van de leraren in de sector ervaart (zeer) veel werkdruk op school. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Scholen moeten aan de slag om de oorzaken van werkdruk te analyseren, doelen en oplossingen te formuleren, een aanpak en bestedingsplan op te stellen, en vervolgens dit uit te voren en te monitoring.

Aan de hand van de evaluatietool, kan jij kijken of je team op de goede weg is met de aanpak van werkdruk.

Hoe werkt het?

Je beantwoordt een aantal korte vragen. Aan het einde kun je zien of jullie goed bezig zijn met de aanpak van de werkdruk. Ook krijg je tips mee die jullie gelijk in de praktijk kunnen brengen.

stappenplan

Je pakt de werkdruk aan in 4 stappen. Na het doorlopen van deze stappen, herhaal je de stappen cyclisch. Kijk voor meer informatie op de factsheet ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’.

  1. Analyse wat werkdruk veroorzaakt;
  2. Formuleren van doelen en oplossingen;
  3. Aanpak en bestedingsplan;
  4. Uitvoering en monitoring.