Direct naar content

Kennisdeelsessie: aan de slag met strategische personeelsplanning op regionaal niveau

31 januari 2024 14:30 - 16:00 Online

Hoe krijg je inzicht in de kwantitatieve personeelsbehoefte in de regio? Het is belangrijk om in regioverband inzichten over de personeelsbehoefte met elkaar te delen. We hebben elkaar nodig in de aanpak hierop. Daarom organiseert het Arbeidsmarktplatform PO op 31 januari 2024 van 14.30 tot 16.00 uur een online kennisdelingssessie met presentaties uit de regio’s Breda en Leiden (en omgevingen).

De RAP-projectleiders, Melanie Kaljouw en Kees van der Velden vertellen over hun ervaringen in de regio, hun inzichten in het maken van analyses van huidige en toekomstige personeelsbehoefte en hoe zij dit bespreekbaar maken met het werkveld. De lessen die deze regio’s de afgelopen 12-18 maanden hebben geleerd zijn van betekenis voor anderen. Met deze kennis en gedeelde ervaring kun je zelf aan de slag in je eigen regio.

Meld je aan

Over de sprekers en ervaringsdeskundigen in de regio:

Melanie Kaljouw, Projectleider RAP (Regionale aanpak personeelstekort) PO Breda e.o.

Melanie richtte zich al tijdens haar afstuderen (opleiding Human Resource Management) op het specialisme strategische personeelsplanning. Als projectleider van de RAP Breda e.o. in het primair onderwijs heeft ze verschillende onderwijsorganisaties bij elkaar kunnen brengen om vanuit gezamenlijke visie data op elkaar af te stemmen.

Kees van der Velden, Projectleider RAP PO Leiden e.o. en programmaleider RAP VO Leiden, Duin- en Bollenstreek

Kees is oud leraar maatschappijleer en een van de oprichters van het Expertisecentrum Hybride Docent. Hij is specialist in de toepassing van onderwijsarbeidsmarktdata. In de RAP-regio Leiden gaat hij vanuit po en vo met behulp van SPP de strijd aan tegen het personeelstekort.