Omvang concept- en profielscholen en integrale kindcentra

Op deze pagina vind je actuele informatie over het aantal concepten en profielen in het primair onderwijs en het aantal brede scholen, integrale kindcentra (IKC) en andere organisatievormen.

 

Maak uw keuze

Concept- en profielscholen po

Figuur 1: Aantal concepten en profielen (2000-2018)
Figuur 1: Aantal concepten en profielen (2000-2018)
Bron: Inspectie van het Onderwijs (2019). De Staat van het Onderwijs. Inspectie van het Onderwijs: Utrecht.

Het aantal concept- en profielscholen in het primair onderwijs is sinds 2000 sterk gestegen, van 13 naar 30 in 2018 (Figuur 1). Rond de 14 procent van de scholen in het primair onderwijs biedt een specifiek pedagogisch-didactisch concept of profiel aan. De meeste scholen van deze scholen bevinden zich in de Randstad. In het schooljaar 2016/2017 waren er 930 concept- en profielscholen in het primair onderwijs. Van deze groep was Dalton (ruim 400) het grootst, gevolgd door Montessori (zo’n 230), Jenaplan (ruim 200) en de Vrijeschool (circa 90).

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2019). De Staat van het Onderwijs. Inspectie van het Onderwijs: Utrecht.

Brede scholen en integrale kindcentra

Figuur 2: Aandeel scholen in het basisonderwijs dat zichzelf als brede school of IKC ziet (2013)
Figuur 2: Aandeel scholen in het basisonderwijs dat zichzelf als brede school of IKC ziet (2013)
Bron: Regioplan (2014). Jaarbericht brede scholen en integrale kindcentra 2013. Amsterdam: Regioplan.

In 2013 gaf 29 procent van de basisscholen aan zichzelf als een brede school te beschouwen (Figuur 2). Bijna een kwart was bezig zich te ontwikkelen tot een brede school. Wanneer dit wordt vertaald naar aantallen, waren er in 2013 bijna 2.000 basisscholen een brede school of maakten deel uit van een brede school. Meer recente cijfers over het aantal brede scholen ontbreken op dit moment.

Ongeveer 14 procent van de scholen geeft aan zichzelf te zien als een integraal kindcentrum. Dit zijn ongeveer 353 scholen. De onderzoekers hebben gekeken hoeveel van de scholen aan hun criteria van integraal kindcentrum voldoen (Kader 1). Na deze filtering bleven echter ‘slechts’ 36 scholen over. Meer recente cijfers over het aantal IKC’s ontbreken op dit moment.

Kader 1: Omschrijvingen van brede school en integraal kindcentrum
Kader 1: Omschrijvingen van brede school en integraal kindcentrum

Elke school maakt eigen keuzes

Scholen maken, binnen de wettelijke kaders, hun eigen keuzes in de wijze waarop en de mate waarin zij hun onderwijs anders organiseren. Zo kunnen zij werken met onderwijs in units, gepersonaliseerde leerroutes aanbieden aan hun leerlingen en/of hun onderwijstijd flexibiliseren (Figuur 3). Het is onbekend hoe vaak een bepaalde vorm in de praktijk voorkomt.

Figuur 3: Diverse vormen van onderwijs dat anders georganiseerd is
Figuur 3: Diverse vormen van onderwijs dat anders georganiseerd is