Anders organiseren en innovatieve ideeën: Ontwikkelingen op het gebied van integraal kindcentra

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van integraal kindcentra te onderscheiden:

  • Nieuwe schoolgebouwen zijn over het algemeen bestemd voor combinaties van basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen en/of buitenschoolse opvang. Er worden nauwelijks meer gebouwen gebouwd, waarin alleen basisonderwijs wordt gegeven.
  • Het reguliere onderwijs werkt steeds vaker samen met het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Hierdoor ontstaan meer inclusievere voorzieningen.
  • Er is een toename van bestuurlijke fusies tussen kinderopvang en schoolbesturen. Redenen voor de fusies zijn: strategische overwegingen, efficiëntie en het creëren van een fiscale eenheid.
  • Door een afname van het aantal leerlingen in bepaalde regio’s vindt herschikking van voorzieningen voor onderwijs en opvang plaats.
  • Sommige integraal kindcentra willen hun onderwijskundig model uitbreiden naar het voortgezet onderwijs en hebben plannen voor scholen voor 10-14-jarigen.
  • Het is voor scholen en kinderopvang nog een zoekproces hoe leiding kan worden gegeven aan een integraal kindcentrum.

Bron: Kruiter, J. & Studulski, F. (2019). Whitepaper De toekomst van het IKC. Utrecht: Sardes.

Maak uw keuze