Stille reserve: kenmerken

De stille reserve voor het primair onderwijs bestond op 1 oktober 2015 uit minimaal 31 duizend personen. Bekijk hieronder alle actuele informatie over de samenstelling van deze groep.

Bron: CentERdata (2017). Stille reserve aan leraren in het primair onderwijs. Tilburg: CentERdata.

Maak uw keuze

Stille reserve naar geslacht en leeftijd

Mannen tussen de 30 en 50 jaar werken relatief gezien vaker buiten het onderwijs dan vrouwen in deze leeftijdscategorie (Figuur 1). Vrouwen tussen de 30 en 50 jaar werken juist relatief vaak niet, maar zijn ook niet arbeidsongeschikt. Als gekeken wordt naar de absolute aantallen blijkt dat de stille reserve voor het grootste deel wordt gevormd door vrouwen.

Van de personen met een Pabo-/Sen-diploma werken er ruim 16.500 buiten het onderwijs. Het grootste deel van deze personen werkt in de zorg (bijna 42%), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (22%) en overheid (zo’n 12%) (Figuur 2).


Bijna de helft van de personen die buiten het onderwijs werken, verdient per uur minder dan 80 procent van het lerarensalaris (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdsgroepen) (Figuur 3). In totaal verdient drie kwart van de stille reserve minder dan vergelijkbare personen die werkzaam zijn in het onderwijs.