Zij-instroom: subsidieaanvragen, tevredenheid en uitval

Zij-instromers combineren een opleidingstraject met werk in het primair onderwijs. Scholen die een zij-instromer aanstellen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze subsidie vergoedt een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding. Op deze pagina vind je actuele informatie over het aantal subsidieaanvragen, de tevredenheid van zij-instromers en redenen van uitval.

Maak uw keuze

Aantal subsidieaanvragen

Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instroom in beroep is de afgelopen jaren flink gestegen, van 19 in 2016 naar 781 in 2019. In 2020 zijn 699 zij-instroomsubsidies toegekend (exclusief speciaal onderwijs).

Tevredenheid zij-instromers

Zij-instromers zijn over het algemeen tevreden over het traject dat zij volgen. Zij ervaren het traject als leerzaam en vinden het prettig dat zij het werk op school kunnen combineren met hun studie. Dankzij de oriëntatiefase hebben de meeste zij-instromers een duidelijk beeld van wat het opleidingstraject en het lerarenberoep inhouden en wat er van hen wordt verwacht. De meeste zij-instromers worden bovenformatief aangesteld. Zij geven aan dat ze hierdoor genoeg ruimte hebben om zich te oriënteren en te leren.

Uitval van zij-instromers

In hoeverre ronden zij-instromers dit traject met succes af? Uit recent onderzoek door Oberon (2020) blijkt dat ongeveer 30 procent van de zij-instromers in Amsterdam overweegt te stoppen met het opleidingstraject. Landelijke gegevens over de uitval zijn op dit moment niet bekend. Ook is  onbekend wat de redenen zijn om te stoppen met het zij-instroomtraject. Wel blijkt uit onderzoek van Arbeidsmarktplatform PO (2019) dat de meerderheid van de zij-instromers de combinatie van werk en studie zwaar vindt.

Bronnen