Anders organiseren en online lesgeven

Anders organiseren en online lesgeven

Het aantal leerlingen in Nederland daalt, zeker in plattelandsregio’s. Dat baart schoolbesturen zorgen en vergt veel creativiteit en flexibiliteit van schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten.

Eén leerkracht, twee plusklassen: online lesgeven

Door online les te geven benutten twee scholen in Tricht en Buurmalsen tegelijkertijd de expertise van één leerkracht. Hoe organiseren deze scholen dat plaatsonafhankelijke onderwijs? Wat vinden de leerlingen ervan? Wat levert het op?