Rekentool wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Valt jouw school of bestuur onder de quotumregeling? Wil je het aantal arbeidsplaatsen of de mogelijke heffing berekenen? Dat kan met de rekentool arbeidsplaatsen en de rekentool quotumheffing.

Rekentool arbeidsplaatsen

Met de rekentool arbeidsplaatsen kunnen scholen en schoolbesturen zelf berekenen hoeveel arbeidsplaatsen zij dit jaar en de komende jaren moeten realiseren. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking telt 25,5 uur als een volledige baan.

Rekentool quotumheffing

Vanaf 1 januari 2018 is quotumregeling voor de sector overheid geactiveerd, omdat de sector overheid niet voldoende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking heeft gerealiseerd. Overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer moeten een bepaald percentage mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. In 2019 is dit quotumpercentage 2,14 procent. Indien jij als werkgevers niet voldoet aan het quotumpercentage kun je een quotumheffing van €5.000 per niet ingevulde baan opgelegd krijgen. De heffing is tot en met 2021 opgeschort totdat er een vereenvoudiging van het systeem van de banenafspraak is ingericht.

Met de rekentool quotumheffing kun je de mogelijke heffing voor uw school uitrekenen. Een baan voor iemand uit de doelgroep banenafspraak staat gelijk aan 1.331 verloonde uren per jaar.

Quotumcalculator van de Rijksoverheid

Je kunt ook de  ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid gebruiken. Hiermee stel je in maximaal zes stappen vast:

  • of jouw organisatie onder de quotumregeling valt;
  • hoeveel banen jouw organisatie moet realiseren in 2019;
  • hoeveel banen jouw organisatie de komende jaren moet realiseren.

Gebruik de Quotumcalculator