Klankbordgroep

Klankbordgroep: denk met ons mee!

De klankbordgroep van het Arbeidsmarktplatform PO zoekt mensen uit het veld om mee te denken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs. We zijn immers van, voor en door de sector. De behoeften van de sector staan centraal en inzichten uit het veld zijn erg belangrijk.

Meld je aan

De klankbordgroep bestaat uit bestuurders, schoolleiders, (beleids)medewerkers HR, leden (P)(G)MR en regiobestuurders van bonden en komt twee keer per jaar bij elkaar.

Interesse? Meld je dan aan via ons contactformulier: