Direct naar content

Medewerkersreis

(Strategisch) HRM-beleid

Hoe trek je als schoolorganisatie de juiste medewerkers aan? Hoe houd je onderwijsprofessionals binnenboord? En áls ze dan toch vertrekken, hoe zorg je dan dat ze dit met een goed gevoel doen en als ambassadeur binnen de onderwijssector verder gaan? Met aandacht voor de medewerkersreis binnen jouw schoolorganisatie creëer je een aantrekkelijke, professionele werkomgeving waar betrokken onderwijsprofessionals graag willen komen én blijven werken.

(Strategisch) HRM-beleid

Innoveren in organisaties

(Strategisch) HRM-beleid

De omgeving waarin het onderwijs actief is, is constant in beweging. Met de inzet van onderwijsinnovaties kunnen scholen inspelen op veranderingen om het werk van het personeel beter in te richten en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Scholen innoveren met nieuwe onderwijsconcepten en met de inzet van digitale leermiddelen.

(Strategisch) HRM-beleid

Ook interessant

Bekijk het overzicht

Aanpak werkdruk

(Strategisch) HRM-beleid

De ervaren werkdruk in het primair onderwijs is hoog, vooral onder leraren. Wil jij samen met je team aan de slag met werkdruk? Met de aanpak werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO krijg je in vier stappen grip op de werkdruk en het werkplezier op jouw school.

(Strategisch) HRM-beleid

Aanpak werkdruk

(Strategisch) HRM-beleid

De ervaren werkdruk in het primair onderwijs is hoog, vooral onder leraren. Wil jij samen met je team aan de slag met werkdruk? Met de aanpak werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO krijg je in vier stappen grip op de werkdruk en het werkplezier op jouw school.

(Strategisch) HRM-beleid

Medewerkersreis

(Strategisch) HRM-beleid

Hoe trek je als schoolorganisatie de juiste medewerkers aan? Hoe houd je onderwijsprofessionals binnenboord? En áls ze dan toch vertrekken, hoe zorg je dan dat ze dit met een goed gevoel doen en als ambassadeur binnen de onderwijssector verder gaan? Met aandacht voor de medewerkersreis binnen jouw schoolorganisatie creëer je een aantrekkelijke, professionele werkomgeving waar betrokken onderwijsprofessionals graag willen komen én blijven werken.

(Strategisch) HRM-beleid

Loopbaan onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Professionele werkomgeving

Er werken steeds meer onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs. Hierdoor verandert de samenstelling van het onderwijspersoneel. In 2022 was ongeveer een kwart van de onderwijsmedewerkers werkzaam in een ondersteunende functie. Dat biedt kansen, want een goede inzet van onderwijsondersteuners heeft grote toegevoegde waarde voor leraren én leerlingen. Een deel van deze groep wil bijvoorbeeld de pabo volgen. Maar er zijn meer loopbaanmogelijkheden voor deze groep.

Professionele werkomgeving

Versterken van zij-instroom

(Strategisch) HRM-beleid

Meer zij-instromers is een veel genoemde maatregel om het personeelstekort in het primair onderwijs terug te dringen. Bovendien zijn zij-instromers een verrijking voor de school: ze nemen vaak kennis en ervaring mee vanuit hun vorige beroep en zijn heel gemotiveerd. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt bestuurders, HRM-professionals en schoolleiders die aan de slag willen gaan met zij-instroom informatie, onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

(Strategisch) HRM-beleid

Aanpak werkdruk

(Strategisch) HRM-beleid

De ervaren werkdruk in het primair onderwijs is hoog, vooral onder leraren. Wil jij samen met je team aan de slag met werkdruk? Met de aanpak werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO krijg je in vier stappen grip op de werkdruk en het werkplezier op jouw school.

(Strategisch) HRM-beleid

Aantrekkelijke werkomgeving

(Strategisch) HRM-beleid

In het primair onderwijs zijn de personeelstekorten een groot en groeiend probleem. Veel schoolorganisaties hebben moeite om geschikt personeel aan te trekken en naar verwachting blijft dat de komende jaren moeilijk. Daarom is het niet alleen belangrijk om nieuw onderwijspersoneel aan te trekken, maar ook om huidig personeel te behouden. Een aantrekkelijke werkomgeving kan hier een bijdrage aan leveren.

(Strategisch) HRM-beleid

Diversiteit en inclusie

(Strategisch) HRM-beleid

De samenleving wordt steeds diverser. Deze diversiteit terugzien in een schoolorganisatie is belangrijk. Zo wordt de schoolorganisatie effectiever. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een organisatie beter presteert als de medewerkers uiteenlopende achtergronden en talenten hebben. Een divers team is vaak vernieuwender, meer tevreden en beter in staat om problemen op te lossen. Dat geldt ook voor teams die werken in het onderwijs.

Professionele werkomgeving