Direct naar content

Versterken imago

(Strategisch) HRM-beleid

Het werkgeluk en de baantevredenheid in het primair onderwijs is hoog. Maar liefst 84 procent van het onderwijspersoneel geeft aan (zeer) tevreden te zijn met hun werk. Toch kampt leraarschap met een imagoprobleem, vooral in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan het versterken van het imago, door het vak van leraar positief onder de aandacht te brengen.

(Strategisch) HRM-beleid