Direct naar content

Versterken van zij-instroom

(Strategisch) HRM-beleid

Meer zij-instromers is een veel genoemde maatregel om het personeelstekort in het primair onderwijs terug te dringen. Bovendien zijn zij-instromers een verrijking voor de school: ze nemen vaak kennis en ervaring mee vanuit hun vorige beroep en zijn heel gemotiveerd. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt bestuurders, HRM-professionals en schoolleiders die aan de slag willen gaan met zij-instroom informatie, onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

(Strategisch) HRM-beleid

Ook interessant

Bekijk het overzicht