Direct naar content

Versterken van zij-instroom

(Strategisch) HRM-beleid

Veel schoolorganisaties zetten zij-instromers in om het personeelstekort in het primair onderwijs aan te pakken. Bijvoorbeeld door de overstap van potentiële zij-instromers zo soepel mogelijk te maken of door leerlingen in het voortgezet onderwijs al vroeg te interesseren voor het onderwijs. Om andere schoolorganisaties te inspireren, haalt het Arbeidsmarktplatform PO regelmatig praktijkverhalen op van schoolorganisaties die voortvarend bezig zijn met zij-instroom.

(Strategisch) HRM-beleid