Direct naar content

Jaarplan en jaarverslag

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel de aantrekkingskracht van een baan in het primair onderwijs te vergroten, de arbeidsmarkt in het PO goed te laten functioneren en professionele werkomgevingen in het PO te stimuleren. In onze jaarplannen en jaarverslagen lees je hoe we dat doen.

Jaarplan

In één oogopslag

In het jaarplan 2024 vind je een overzicht van de activiteiten waarmee het Arbeidsmarktplatform PO de sector in 2024 ondersteunt.

Jaarverslag

2022 was weer een jaar van uitdagingen voor het onderwijs. Na de coronapandemie die ons nog steeds bezighoudt, werden we geconfronteerd met een nieuwe realiteit: oorlog in Europa bracht een stroom van Oekraïense kinderen naar ons land. Het onderwijs stond voor een enorme opgave om deze kinderen een plek te geven in onze scholen. Maar door de samenwerking tussen vele partijen, waaronder de schoolorganisaties, is deze opgave zo goed mogelijk beslecht.

Aandacht voor behoud van personeel

Tegelijkertijd kampen we met grote uitdagingen. Het personeelstekort blijft oplopen en is binnen steeds meer scholen voelbaar. Het niet alleen zaak om de instroom van nieuwe leraren te vergroten maar ook cruciaal om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren waarin iedereen in het primair onderwijs zijn werk goed kan doen.

Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind, door te werken aan optimale omstandigheden voor iedereen in het primair onderwijs. Een open houding ten aanzien van een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand hoort daar ook bij. Het inzetten van verschillende talenten, achtergronden en rollen in en om de school biedt kansen voor iedereen, zo leerden we met het project Diversiteit. Hier gaan we dan ook op door.

Met het goede gesprek als basis

Uit het onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid kwam naar voren dat het goede gesprek een belangrijke basis biedt voor een aantrekkelijke werkomgeving. Het behoud van mensen in het onderwijs hangt samen met je gezien en gehoord voelen, bijvoorbeeld in de balans tussen werk en privé of de levensfase waarin je je bevindt en de uitdagingen die die met zich meebrengt. Op verzoek van de CAO-tafel heeft het Arbeidsmarktplatform PO een handreiking generatiepact ontwikkeld. Dit biedt een mooie basis om met elkaar in gesprek te blijven over duurzame inzetbaarheid. Want samen maken we het onderwijs.

Maar er is meer. Het onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO naar het onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs heeft aangetoond dat het aantal onderwijsondersteuners sterk is toegenomen. Dit leidt veelal tot taakdifferentiatie in en om de klas, wat positieve effecten kan hebben op het verlagen van de werkdruk. Daarbij is het van belang om te blijven kijken naar het effect op de kwaliteit van onderwijs. Ook dit vormt onderwerp van gesprek.