Subsidie RAL

2018-2019

De subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten helpt het tekort gezamenlijk aan te pakken in de regio. Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gezamenlijk aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Zo kunnen onze regioadviseurs je in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij jou in de buurt. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking, bekijk dan de door ons verzamelde voorbeelden van eerdere regionale initiatieven.

Aanvragen Regionale aanpak lerarentekort (RAL)

Besturen, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Ze konden tussen 1 januari en 31 augustus 2019 subsidieaanvragen indienen. Op de sluitingsdatum waren er 57 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 33 uit het po. Door het extra budget kunnen alle regio’s aan de slag met de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort, als de aanvragen tenminste voldoen aan de voorwaarden. In het po zijn inmiddels 29 aanvragen goedgekeurd.

In 2020 is de subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL) opnieuw beschikbaar gesteld onder de naam Regionale aanpak personeelstekort (RAP)


Ervaringen en successen van Regionaal Aanpak Lerarentekort (RAL)

Schoolbesturen hebben in 2019 in meer dan 30 regio’s in Nederland initiatieven opgezet om het lerarentekort aan te pakken, met steun van de subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). Met deze regeling (die een vervolg krijgt in 2020) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk, op regionaal niveau aan te pakken. Samen met Tjipcast deelt het Arbeidsmarktplatform PO ervaringen van de regionale samenwerking aanpak lerarentekort in een serie podcasts. Bekijk de factsheet over de ervaringen vanschoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders in de regio.


Kennisdelingsbijeenkomsten 2018 en 2019

Startbijeenkomst 11 december 2018

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort. Lees het verslag over de startbijeenkomst en bekijk de presentatie van het Ministerie van Onderwijs.

Verdiepingsbijeenkomst ‘vergroten van de vijver’ 11 februari 2019

Vergroten van de vijver is nodig én mogelijk. Als partijen elkaar weten te vinden op nationaal en regionaal niveau, ontstaan nieuwe kansen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zei minister Slob voor een volle zaal tijdens de bijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ op 11 februari in Utrecht. Schoolleiders en bestuurders uit het po, vo en mbo, opleiders en vertegenwoordigers van samenwerkende partijen kwamen hier bij elkaar om meer kennis te delen en inspiratie op te doen voor regionale samenwerking. Lees het verslag van de bijeenkomst

Kennisdelingsbijeenkomst 2 september

Het lerarentekort is een groot issue op dit moment. Uiteraard zien we veel samenwerkingen in de regio’s om hiermee aan de slag te gaan en we zijn hier bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren.’ Dit waren de openingszinnen van Simone Hoogenboom, programmaleider van het Arbeidsmarktplatform PO, tijdens de kennisdelingsbijeenkomst voor de penvoerders op woensdag 4 september 2019 in Utrecht. Lees het verslag met de opbrengsten van de bijeenkomst.

Kennisfestival 12 november

Op dinsdagmiddag 12 november vond in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019. Bekijk het verslag van de bijeenkomst van 12 november


UpdatesJuni 2019: Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort. Inmiddels zijn 33 aanvragen uit het primair onderwijs goedgekeurd. Dat betekent dat de scholen in deze regio’s een tegemoetkoming krijgen om hun projectvoorstel uit te voeren. Op het kaartje is te zien om welke regio’s het gaat.