Mannen voor de klas

Van de leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo hebben vooral jongens en vwo’ers een verkeerd beeld van werken in het onderwijs. Zij denken bijvoorbeeld dat werken in het PO saai is en het weinig carrièrekansen biedt. Als jongens kiezen voor  de pabo, dan haken ze ook vaker af dan meisjes. Welke initiatieven helpen om jongens en mannen duurzaam te interesseren voor een carrière in het onderwijs?

Meerdere schoolbesturen en pabo’s hebben diverse initiatieven om meer mannelijke leerkrachten voor de klas te krijgen en vooral ook te behouden. Ook de leerkrachten zelf ontplooien activiteiten. Deze en andere voorbeelden staan centraal in de tweede online special van het Arbeidsmarktplatform PO.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Waar je ook werkt, het is altijd goed om een divers samengesteld team te hebben. Teams presteren beter als het aantal mannen en vrouwen in balans is. Meesters zijn behalve wenselijk ook nodig. Het primair onderwijs krijgt weer meer vacatures en in de grote steden zijn nu soms al lerarentekorten. Het overdragen van kennis, coachen, werken aan schoolontwikkeling is iets van mannen en vrouwen. Met het magazine willen we andere meesters en schoolbesturen stimuleren om op diverse manieren te werken aan meer evenwichtig samengestelde onderwijsteams.’

Glans

Uit het magazine blijkt dat meesters zelf het meesterschap glans kunnen geven. Zij het met de nodige ruimte van het schoolbestuur. Hun tips zijn onder andere:

  • Leg het initiatief om te meesteren bij de meesters zelf en laat het daar
  • Stel een projectleider aan: een meester, oud-schoolleider of externe procesbewaker
  • Zet het ambacht en het vakmanschap centraal
  • Betrek op tijd vooral de pabo’s bij je netwerk
  • Plan een gezamenlijk actie om aandacht te trekken

Meer tips en inspiratie? Lees het magazine.