8 oktober: online bijeenkomst RAP rondom Samen Opleiden

Tijdens de Week van Samen Opleiden (van 5 tot en met 9 oktober) staat dit jaar de ‘lerende leraar’ in de schijnwerpers. Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 8 oktober geeft het Kennisnetwerk Lerende Leraren & Samen Opleiden Twente een inkijkje in de regionale aanpak. Wat staat in deze regio centraal in de RAP-plannen PO? En hoe verhoudt zich dit tot Samen Opleiden?

Professionalisering en loopbaanontwikkeling

Onlangs analyseerde het Arbeidsmarktplatform PO alle RAP-plannen op de thema’s professionalisering en loopbaanontwikkeling. Tijdens de online bijeenkomst vertelt programmaleider Mariska Stuivenberg meer over de uitkomsten van deze analyse. Welke accenten zagen we op deze twee thema’s vooral terug? En hoe verhouden deze accenten zich tot de regionale samenwerking rondom Samen Opleiden?

Praktijkvoorbeeld: Twente

Het partnerschap Opleidingsschool Twente Oost & West illustreert deze relatie goed. Edmée Suasso (programmaleider Kennisnetwerk Lerende Leraren & Samen Opleiden Twente) vertelt meer over het RAP-project Twente, waarbinnen een groot aantal besturen, opleiders Saxion Hogeschool en ROC Twente en het Mobiliteitscentrum ObT samen werken aan een preventieve aanpak. Binnen die aanpak staan de begeleiding van starters, het ontwikkelen van een loopbaanloket en pilots rond innovatieve onderwerpen centraal.

Ook gaan Edmée en Mariska in op de vraag welke toekomstige duurzame samenwerkingsstructuren in de regio wenselijk zijn rondom werving-opleiden-professionalisering en loopbaanontwikkeling.

Kennisnetwerk Lerende Leraren

Bijzonder is dat de aanvragende partij het Kennisnetwerk Lerende Leraren is, ontstaan vanuit het partnerschap Samen Opleiden. De ambities van het netwerk sluiten naadloos aan op het RAL-project.

Meer informatie en aanmelden

Deze online bijeenkomst maakt deel uit van de door het Platform Samen Opleiden georganiseerde ‘Week van Samen Opleiden | De lerende leraar in de schijnwerpers’. De bijeenkomst vindt plaats op 8 oktober van 14.45 tot 15.45 uur. Meer weten of direct aanmelden? Kijk dan op de site van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.