Aan de slag met werkdruk en ziekteverzuim in project ‘Gezonde werkdruk?! Daar word je beter van’

Pim Frijhoff
Pim Frijhoff

Een hoge werkdruk gaat vaak hand in hand met een hoog verzuimpercentage. In het vervolg van het project ‘Gezonde werkdruk?! Daar word je beter van’ van het Vervangingsfonds gaan scholen verder met het onderzoeken wat nu écht helpt om werkdruk en het verzuimpercentage structureel omlaag te brengen. Schoolleider Pim Frijhoff van de Prins Mauritsschool en Sint Bernardusschool in Deventer was bij de startbijeenkomst. Vanuit zijn ervaring met de pilot vertelt hij enthousiast hoe dit project schoolteams kan helpen.

Hoe bent u betrokken geraakt bij het project ‘Gezonde werkdruk’?

In 2015 was ik schoolleider bij OBS Okkernoot, een kleine dorpsschool in de provincie Gelderland. We kampten daar met een hoog verzuimpercentage van circa 12% en dit drukte op ons kleine team. Ik zat met de vragen: Hoe ga je om met ziekteverzuim? Hoe voer je het gesprek met collega’s hierover? Wanneer ga je langs? Toen benaderde het Vervangingsfonds (Vf) ons op basis van ons verzuimpercentage om mee te doen aan het project ‘Gezonde werkdruk’. In dit project gingen we samen met het fonds en 40 andere scholen aan de slag om de hoge werkdruk en het ziekteverzuim aan te pakken.

Al bij de startbijeenkomst van de pilot werd het ons schoolleiders duidelijk dat wij de spil zijn in het team. Ik heb de cursus Management Drives gevolgd en ben opgeleid tot trainer. Elk teamlid heeft een vragenlijst ingevuld en daaruit werd duidelijk op basis van welke drijfveren we functioneren en handelen. Door als team inzicht te krijgen in elkaars drijfveren, leerden we elkaars taal te spreken en elkaar beter te begrijpen. Ik heb daarnaast ook een training Waarderend Leiderschap gevolgd waarin ik leerde hoe je onderwerpen en mensen op een positieve manier kan benaderen. Medewerkers weten zelf immers ook wel wat er niet goed gaat en ze worden er niet gelukkig van als je daar als leidinggevende op inzoomt.

Omdat ik zo enthousiast ben over het project en de cursus heb ik mij als ambassadeur aangemeld bij het Vf. Ik wil de verdieping opzoeken en ook binnen het schoolbestuur waar ik nu voor werk aan de slag met de geleerde principes.

Wat is de meerwaarde van dit project?

Bij ziekteverzuim is de rol van de schoolleider of degene die de verzuimgesprekken voert, cruciaal. Het is een dooddoener om bij een ziekmelding direct te vragen: ‘Wat kun je nog wel?’ Binnen het project leer je ook hoe je op een goede manier verzuimgesprekken kunt voeren. Vf gaf hiervoor veel handvatten en het zou heel mooi zijn als de kennis uit dit project verder verspreid wordt. Het is fijn dat je als school in het traject contact hebt met adviseurs van het Vf en dat zij je begeleiden.

Wat heeft dit project opgeleverd voor het team?

Toen ik wegging bij OBS Okkernoot, was er helaas niemand die dit project binnen de school voort kon zetten. Dit is het fragiele aan het project, je hebt kartrekkers nodig die hierin geloven. Desondanks zijn er blijvende resultaten te zien. Teamleden zijn zich bewuster van hun eigen gedrag en de omgang met collega’s. Ze hebben zichzelf een spiegel voorgehouden en zijn zich er nu meer van bewust hoe ze communiceren. De boodschap ‘jij doet ertoe binnen het team en jouw handelen heeft impact op het team’ is zeker geland. Collega’s voelen zich nu meer deel van het geheel. Ze denken meer met elkaar mee en de verantwoordelijk voor het team wordt breder gedragen.

Heb je tips voor andere teams die willen deelnemen aan het project?

  • De meeste teams willen van het begin af aan weten hoe het traject eruit gaat zien. Binnen dit project is dat door de co-creatie-aanpak niet mogelijk. Dus vertrouw erop dat het goedkomt! Haal de elementen eruit die van belang zijn voor jou en jouw team, wees niet bang, ga op weg en zuig de informatie op.
  • Een sparringpartner is heel waardevol. Zelf heb ik met twee collega-directeuren die ook deelnamen aan het project, nog steeds 2 à 3 keer per jaar een intervisiebijeenkomst. Dat blijven we ook doen.
  • Ik was de enige deelnemer aan het project vanuit mijn school. Toen ik wegging, stopte ook het project op de school. Voorkom dit en zorg ervoor dat het project geborgd wordt binnen de school.
Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.