Aandacht voor tevredenheidsonderzoek in SchoolManagement Totaal

Wat is de relatie tussen tevredenheid, werkdruk en behoud en wat kun je hier als leidinggevende mee doen? Vakblad SchoolManagement Totaal besteedt in het najaarsnummer uitgebreid aandacht aan het recent verschenen rapport Tevreden werken in het primair onderwijs? van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Eerder schreven we al over de belangrijkste conclusies van dat rapport. Zo zijn werknemers in het primair onderwijs over het algemeen (zeer) tevreden met hun baan, maar blijft de hoge ervaren werkdruk een flink probleem. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij de aanpak van ervaren werkdruk en het op die manier tevreden houden en behouden van werknemers. Met de juiste mate van ondersteunend leiderschap kan de schoolleider ervoor zorgen dat medewerkers bevlogen blijven en dat zij niet op zoek gaan naar een andere baan.

Relatie tussen tevredenheid, werkdruk en behoud van personeel

Ook SchoolManagement Totaal, een vakblad voor management, bestuur en toezicht, besteedt in het najaarsnummer nu in vier pagina’s aandacht aan het rapport. In het artikel gaan onderzoeksadviseurs Etienne van Nuland en Deborah van den Berg van Arbeidsmarktplatform PO dieper in op de uitkomsten van het onderzoek. Hoe ziet de relatie tussen tevredenheid, werkdruk en behoud van personeel eruit? En wat betekent dit concreet voor schoolleiders? Daarmee biedt het artikel een laagdrempelige, beknopte samenvatting van het rapport.

Lees meer over dit onderzoek

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.