Bereken het werkdrukgeld voor komend schooljaar

De tool waarmee scholen kunnen berekenen hoeveel geld ze krijgen om de werkdruk aan te pakken, is aangepast aan de nieuwe bedragen voor komend schooljaar. Minister Slob heeft voor 2019/2020 namelijk € 333 miljoen uitgetrokken voor het terugdringen van de werkdruk in plaats van € 237 miljoen; bijna € 100 miljoen meer. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Rekenmodel

De hoogte van het budget per school hangt af van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Voor 2019/2020 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 oktober 2018. De tool is een rekenmodel. Vul in het Excel-model het BRIN-nummer van je school in en het model berekent hoeveel budget je school krijgt om de hoge werkdruk aan te pakken.

Lees ook wat andere scholen met het werkdrukgeld hebben gedaan.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.