Direct naar content

Breed scala aan loopbaanmogelijkheden voor onderwijsassistenten en lerarenondersteuners

Nieuws 1 maart 2023

Door tekorten en (tijdelijke) subsidies neemt het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs snel toe. Hierdoor verandert de samenstelling van het onderwijspersoneel. Inmiddels is ongeveer een kwart van de onderwijsmedewerkers werkzaam in een ondersteunende functie. Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in hoe zij bijdragen aan het onderwijs en in hoeverre er ruimte is om nog beter gebruik te maken van hun capaciteiten. Ook rijst de vraag hoe het langetermijnperspectief eruitziet. Welke loopbaanmogelijkheden zijn er? De nieuwe verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO geeft inzicht in de inzet en loopbaanpaden van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. En wat blijkt? Er bestaat een breed scala aan loopbaanmogelijkheden.

Onderwijsondersteuners vooral ingezet voor individuele begeleiding en maatwerk

Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is sinds 2017 met maar liefst 50 procent toegenomen. Uit de verkenning blijkt dat schoolleiders verwachten dat dit aantal de komende vijf jaar nóg verder zal groeien. Ook blijkt dat onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in de eerste plaats worden ingezet om leerlingen individuele begeleiding of maatwerk te kunnen bieden. Opvallend is dat onderwijsassistenten en (met name) lerarenondersteuners voor zichzelf een bredere inzet zien dan leraren en schoolleider en dat een ruime meerderheid (89 procent) een vast contract heeft.

De verkenning maakt bovendien inzichtelijk dat er een breed scala aan loopbaanmogelijkheden lijkt te bestaan, zoals: beter worden of groeien in de huidige functie, specialisatie, switchen van expertise, nieuwe taken en rollen vervullen en doorgroeien naar een hogere functie in het onderwijs.

Aanbevelingen om onderwijsondersteuners optimaal in te zetten

De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van de capaciteiten van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Zowel onderwijsorganisaties als sociale partners kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren.

Aanbevelingen voor schoolorganisaties

  • Identificeer loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie en school
  • Maak duidelijke afspraken over de taken
  • Ga in gesprek met leraren, onderwijsassistenten en lerarenondersteuners over de onderwijsdoelen waarvoor onderwijsassistenten en lerarenondersteuners kunnen worden ingezet

Meer lezen

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan de verkenning De inzet en loopbaanpaden van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Bekijk ook onze eerdere verkenning naar de (arbeidsmarkt)positie van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs.

Ook interessant

Bekijk het overzicht