DE BREDE SELECTIE biedt starters en herstarters een baan én begeleiding

Tanja Hogendorp, coördinator DE BREDE SELECTIE

‘Zoek oplossingen voor het lerarentekort in samenwerking met andere scholen en niet in concurrentie met elkaar.’ Dat is het advies van Tanja Hogendorp aan besturen en schoolleiders. Door haar ervaring als schoolleider in Amsterdam weet ze hoe moeilijk het soms kan zijn om vacatures te vervullen. Nu is ze coördinator/leidinggevende bij DE BREDE SELECTIE, een initiatief van 7 schoolbesturen in Amsterdam dat oplossingen verzorgt voor vervangingen. ‘We werven en begeleiden nu vooral starters en herstarters, ook senioren.’

Van vervangingspool naar werving en begeleiding

Het lerarentekort in Amsterdam is hoger dan in de rest van het land. Als er niets verandert, zullen 15.000 leerlingen in de hoofdstad in 2023 geen leraar hebben. En dan moeten er ook nog eens 40 nieuwe basisscholen bijkomen vanwege de groei van het aantal inwoners. Om effectief aan oplossingen te werken, startten 7 Amsterdamse schoolbesturen voor openbaar onderwijs in 2015 het samenwerkingsverband DE BREDE SELECTIE. Het begon met een bovenbestuurlijke vervangingspool van starters. Inmiddels is de samenwerking verbreed naar de werving en begeleiding van starters, herintreders, senioren en zij-instromers.

Begeleidingstraject starters

Starters krijgen een intensief begeleidingstraject van 3 jaar aangeboden. In die tijd kunnen ze werken aan hun eigen ontwikkeling en kennismaken met het Amsterdamse openbaar onderwijs. Ze kijken rond op allerlei scholen en kunnen zo de plek vinden die bij hen past. Hogendorp: ‘Het inductietraject geeft structuur aan de begeleiding van starters. Het is een soort standaard die ieder bestuur moet bieden. Tegelijk heeft ieder bestuur ruimte om de begeleiding zelf in te vullen.’

Instrumenten Junior Leraar

In het inductie- en herstarttraject maakt DE BREDE SELECTIE gebruik van de instrumenten van het project Junior leraar. Dit is een project van de Hogeschool Amsterdam, waarin Amsterdamse lerarenopleidingen en scholen in het po en vo samenwerken aan een inspirerende leer- en werkomgeving. Een omgeving waarin starters zich doelgericht kunnen ontwikkelen van startbekwaam naar bekwaam. Binnen het project Junior Leraar zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die scholen en coaches kunnen gebruiken bij het begeleiden van startende leraren. Zoals dialoogkaarten met competentiebeschrijvingen, een digitale zelfscan en een assessment om het ontwikkelniveau vast te leggen.

Vaste structuur en eigen inbreng

De eerste groep starters zit nu in het tweede jaar van het inductietraject. Hogendorp: ‘Het traject bestaat uit vaste onderdelen, maar de starter heeft ook zelf de regie over zijn ontwikkeling. Een voorbeeld is de scan. De starter vult die zelf in, maar kan ook anderen uitnodigen de scan voor hem in te vullen. Die combinatie van een vaste structuur met ruimte voor eigen inbreng, vinden de starters prettig in het traject.’

Traject voor herstarters

DE BREDE SELECTIE werft ook actief onder herstarters. Een vaak vergeten groep die mogelijkheden biedt, denkt Hogendorp. Met de tegemoetkoming aanpak lerarentekort van het Arbeidsmarktplatform PO is begin 2018 een traject opgestart, waarbij de herstarters intensieve begeleiding krijgen. Hogendorp: ‘Sommigen hebben 30 jaar niet voor de klas gestaan en anderen hebben nog meer recente ervaring. Maar allemaal willen ze graag een steuntje in de rug. Ze vinden het prettig dat ze in de praktijk begeleid worden om met plezier en vertrouwen voor de klas te staan. Ook de opfrislessen aan de Hogeschool van Amsterdam, dragen bij aan dat vertrouwen.’

Voordelen regionale samenwerking

De intensieve werving en begeleiding van kandidaten vragen natuurlijk investeringen van DE BREDE SELECTIE, maar het samenwerkingsverband levert de scholen ook veel op. Hogendorp: ‘Met DE BREDE SELECTIE beschikken de 7 besturen en 110 aangesloten scholen over een groot netwerk dat ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor mobiliteit, re-integratieplekken, werving en doorstroom.’

‘Daarnaast krijgen vervangers, zowel starters als ervaren leerkrachten, via DE BREDE SELECTIE begeleiding bij hun ontwikkeling en loopbaan. DE BREDE SELECTIE organiseert bijvoorbeeld workshops voor hen. De afgelopen jaren zijn al 50 invallers doorgestroomd naar een vaste baan op een van de aangesloten scholen. Op deze manier dragen we bij aan de invulling van vacatures en aan goed onderwijs voor duizenden kinderen in Amsterdam.’

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.