Direct naar content

Diversiteit en inclusie in 2024: verbinden en leren van elkaar

Nieuws 23 januari 2024

Meer diversiteit en inclusie: we weten het, we willen het maar toch is het in de praktijk best lastig om het daadwerkelijk te realiseren. Het gaat niet van zelf. In 2023 zijn diverse tools ontwikkeld en ook in 2024 staat er genoeg op stapel om de kracht van het heterogene team dichterbij te brengen, met de inzet van het Leernetwerk Diversiteit en inclusie.

Leernetwerk Diversiteit en inclusie voor schoolleiders en HR-adviseurs

In 2023 is het Leernetwerk Diversiteit en inclusie voor schoolleiders en HR-beleidsadviseurs gestart. Het doel is om schoolorganisaties te ondersteunen bij het aanpakken van diversiteit en inclusie en om van elkaars successen op dit gebied te leren. Eline van der Zwet Slotenmaker (projectleider): ‘We zien dat er al veel gebeurt bij scholen; juist als je mensen samenbrengt en ervaringen uitwisselt, dan zie je dat het meer vaart en urgentie krijgt.’

Toolbox en uitbreiding Routekaart

Het Leernetwerk heeft in 2023 een toolbox ontwikkeld. Met deze toolbox werk je stap voor stap naar een diverser en inclusief team. Elke stap bevat verschillende tools waarmee teams aan de slag kunnen met diversiteit en inclusie.

Bekijk de toolbox

In 2024 staat er meer op stapel. De Routekaart wordt verder aangescherpt en uitgebreid met tools. Experts en professionals uit de praktijk kunnen hun feedback geven op de routekaart. Daarnaast is een spel in ontwikkeling. Eline: ‘Iedereen vindt het belangrijk dat je je thuis voelt op school en dat je jezelf mag zijn. Toch is het in de praktijk best ingewikkeld om erover te praten. Daarom ontwikkelen we   een downloadbare escape room of (kaart)spel om het gesprek hierover op gang te brengen. Zo kunnen teams op een laagdrempelige en speelse manier aan de slag met inclusie en diversiteit.’

Bijeenkomsten om te leren en uit te wisselen

Om de toolbox verder aan te scherpen komen het leernetwerk en de samenwerkingspartners in 2024 bijeen om kennis, ervaring en uitdagingen te delen en te vertalen naar ondersteuning aan scholen. Verder zijn er themabijeenkomsten, met verschillende partners en het leernetwerk, in voorbereiding:

  • April – Leernetwerkbijeenkomst 1: Hoe het gesprek starten?
  • Juni – Leernetwerkbijeenkomst 2: Hoe om te gaan met weerstand?
  • Oktober – Leernetwerkbijeenkomst 3: Toetsen van het spel
  • November – Leernetwerkbijeenkomst 4: Hoe om te gaan met eventuele handelingsverlegenheid?

Interessant voor jouw school?

Meld je aan bij het leernetwerk

Ook interessant

Bekijk het overzicht