Direct naar content

Doe meer met cijfers en speel tijdig in op arbeidsmarktontwikkelingen in het primair onderwijs

Nieuws 15 april 2023

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft alle arbeidsmarktinformatie van de landelijke aanpak van het personeelstekort in kaart gebracht en geüpdatet. Hieruit blijkt onder andere dat het lerarentekort in het primair onderwijs verder is opgelopen tot een tekort aan 9.700 fulltime banen. Toch krijgt niet elke regio hier in dezelfde mate mee te maken. De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft een sterk regionaal karakter. Zo zijn de tekorten in het basisonderwijs in de vijf grote steden (de G5) bijna tweemaal zo hoog als daarbuiten. En 37 procent van scholen heeft nog helemaal geen last van het lerarentekort.

Inzicht in (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen is essentieel om zicht te houden op veranderingen op de arbeidsmarkt en daarop in te kunnen spelen. Denk aan de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of het aantal studenten dat voor de pabo kiest. Ook is het belangrijk om te weten hoe jouw schoolorganisatie het doet ten opzichte van andere organisaties. Wil jij ook meer doen met data? Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen hierbij op verschillende manieren.

Doe ook meer met data

Het Arbeidsmarktplatform PO helpt scholen om meer zicht te krijgen op arbeidsmarktontwikkelingen door de arbeidsmarkt in beeld te brengen en cijfers te duiden. Dat doen we onder andere met:

  • Het Scenariomodel PO: Met deze tool kunnen scholen, schoolorganisaties en regio’s de personeelsbehoefte voor de komende jaren berekenen.
  • De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs: Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse bieden we inzicht in strategische kansen en knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt. De nieuwe publicatie verschijnt dit najaar.
  • De regionale arbeidsmarktanalyses: In deze analyses zoomen we in op 18 verschillende regio’s en brengen we de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart.

Daarnaast brengt het Arbeidsmarktplatform PO iedere twee jaar een Onderwijsatlas primair onderwijs uit. Hierin vind je geografische kaarten, grafieken en kengetallen die een beeld geven van recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen, op landelijk én regionaal niveau. Ook dit najaar krijgen alle scholen en schoolorganisaties in het primair onderwijs weer een exemplaar in de brievenbus.

Doe ook meer met data en bekijk bovenstaande publicaties van het Arbeidsmarktplatform PO.

Ook interessant

Bekijk het overzicht