Eenvoudig inzicht in jouw personeelsbehoefte voor de komende jaren

Op 17 juni organiseerde Arbeidsmarktplatform PO de gratis clinic over werken met het Scenariomodel PO. Ruim 40 directeuren en HR-adviseurs kregen een introductie in het Scenariomodel PO en leerden de basisprincipes van het instrument kennen. Ook maakten de deelnemers kennis met de vernieuwde module Strategische Personeelsplanning (SPP). Wil jij ook aan de slag met het Scenariomodel PO? Hieronder delen we de belangrijkste lessen uit de online clinic.

Het Scenariomodel PO ondersteunt basisscholen en besturen bij het voeren van een strategisch personeelsbeleid. Met het instrument kun je verschillende toekomstscenario’s maken. Zo krijg je inzicht in het verwachte aantal leerlingen, de bijbehorende formatie en de bekostiging voor de komende jaren. Hoe maak je een eigen scenarioanalyse?

Personeelstekort in het primair onderwijs

Het personeelstekort in het primair onderwijs wordt steeds meer voelbaar. Veel scholen hebben moeite om vacatures te vervullen. Daarom wordt vooruitkijken steeds belangrijker. Hoe ziet het personeelsbestand van jouw school of bestuur er over een aantal jaar uit? Inzicht in de personeelsontwikkelingen en de leerlingaantallen helpt scholen om de regie te houden.

Basisscenario’s maken met het Scenariomodel PO

Je kunt een personeelsplanning prima in Excel maken. Tenminste, zolang jouw organisatie klein is. Maar moet jij meer dan 25 personeelsleden inplannen? Dan heb je een professionele planningstool nodig. Want als je met meer variabelen rekening moet houden, dan neemt het aantal planningsmogelijkheden toe. Bij grotere groepen is het voor het menselijk brein zelfs bijna onmogelijk om alle planningsmogelijkheden te analyseren. Heel logisch, maar wel beperkend. Met het Scenariomodel PO los je dit op. Dit instrument heeft een groot aantal variabelen al standaard ingevoerd, waardoor je direct inzicht hebt in jouw leerlingprognoses, formatiebehoefte en bekostiging van de komende jaren.

In de instructievideo basisscenario maken met het Scenariomodel PO leer je welke prognoses je kunt bekijken voor jouw school of bestuur. Hier kun je bijvoorbeeld zien wat het marktaandeel van jouw school(bestuur) is in een bepaald postcodegebied of gemeente. Of bekijk wat de verwachte personele en materiele bekostiging is voor de komende jaren.

Hoe betrouwbaar zijn de cijfers?

De gegevens waarmee het Scenariomodel PO rekent zijn afkomstig van DUO, Centraal Bureau van Statistiek en Plan Bureau voor de Leefomgeving. Deze gegevens zijn beleidsarm.

Eigen scenario’s maken

Een bevolkingsprognose heeft altijd een zekere onzekerheid. Daarom kun je aanpassingen doen in de cijfers. Voor de basisprognose gaat het model uit van de veronderstelling dat er geen wijzigingen optreden in de mate waarin kinderen naar school gaan of in de mate waarin kinderen uit een postcodegebied kiezen voor een bepaalde school. Maar ook dit kun je aanpassen. Hoe je dit doet, zie je in de instructievideo eigen scenario maken met het Scenariomodel PO. Hier leer je hoe je de basisprognose verder kunt verfijnen. Maak een gratis account aan om jouw aangepaste scenario’s te maken en op te slaan.

Module Strategische Personeelsplanning (SPP)

Tot slot leer je in de instructievideo Strategische Personeelsplanning (SPP) maken met het Scenariomodel PO hoe je de module SPP kunt gebruiken. Hier kun je een berekening maken van de benodigde formatie voor de komende jaren en ontdek je of je te maken krijgt met over- of ondercapaciteit. Maak een gratis account aan om jouw eigen scenario’s te maken. Deze vormen de basis voor de benodigde formatie in de toekomst.

Ga aan de slag met het Scenariomodel PO op www.scenariomodelpo.nl

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.