Engelse ministerie van Onderwijs biedt ‘Workload reduction toolkit’

De ‘Workload reduction toolkit’ van het Engelse ministerie van Onderwijs bevat praktische tips en instrumenten om de werkdruk van leerkrachten te beoordelen en te verminderen. De toolkit is ontwikkeld door schoolleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs in samenwerking met de lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs. De instrumenten zijn getest op verschillende scholen in Engeland.

Toolkit

De toolkit bestaat uit drie fasen. Eerst worden de oorzaken van werkdruk geïdentificeerd. Vervolgens wordt de werkdruk aangepakt aan de hand van verschillende instrumenten. Uiteindelijk wordt de impact van de aanpak geëvalueerd. De drie fasen kunnen chronologisch worden doorlopen aan de hand van de beschikbare instrumenten, maar de instrumenten kunnen ook los worden ingezet.

Aanpak van werkdruk

De aanpak van werkdruk omvat zeven verschillende aspecten: communicatie en vermindering van taken, curriculumplanning en middelen, gegevensbeheer, feedback en aandacht, omgaan met verandering, ondersteuning van startende leerkrachten en tips van schoolleiders.

Voortgang evalueren en impact meten

Als laatste biedt de toolkit advies en hulpmiddelen om scholen te helpen hun voortgang te evalueren en de impact te meten. Zo kan de werklast van leerkrachten worden gemeten, kan de balans tussen werk en privé worden geadresseerd en kan technologie worden ingezet om de voortgang van leerlingen te meten en gegevens van leerlingen te beheren. Download de handleiding van de toolkit, de verschillende instrumenten en de achterliggende rapporten op de site van het Engelse ministerie van Onderwijs.

Samenwerken aan werkdruk

Wilt u ook de werkdruk op uw school verminderen? Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt instrumenten en publicaties over werkdruk op de dossierpagina Samenwerken aan werkdruk. In 2016 en 2017 voerde het Arbeidsmarktplatform samen met TNO een pilot uit om werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Bekijk de resultaten, whitepaper en vijf praktijkvoorbeelden van deze pilot.

Meer informatie

Download de toolkit op de website van het Engelse ministerie van Onderwijs

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.