Extra budget voor subsidie regionale aanpak lerarentekort

De ministers Slob en Engelshoven van OCW stellen € 1,2 miljoen extra beschikbaar als aanvulling op de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Dat schrijven ze in een Kamerbrief over de aanpak van de tekorten in het onderwijs. Tussen 1 januari en 31 augustus zijn er vanuit de regio’s zoveel subsidieaanvragen ingediend dat het oorspronkelijke bedrag van € 9 miljoen niet toereikend was.

Aanvragen po

Besturen, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Ze konden tussen 1 januari en 31 augustus subsidieaanvragen indienen. Op de sluitingsdatum waren er 57 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 33 uit het po. Door het extra budget kunnen alle regio’s aan de slag met de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort, als de aanvragen tenminste voldoen aan de voorwaarden. In het po zijn inmiddels 29 aanvragen goedgekeurd.

G4

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de G4, krijgen een apart budget voor de aanpak van het lerarentekort. De G4 ontvangen ook de komende twee jaar weer alle vier € 1 miljoen per jaar voor de aanpak van de tekorten.

Ondersteuning

Voor ondersteuning van (verdere) samenwerking in je regio kun je contact opnemen met onze regioadviseurs.****

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.