Extra geld beschikbaar voor regionale aanpak lerarentekort

Er komt 4,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort. Daarmee is er genoeg geld om tegemoet te komen aan de subsidieaanvragen die er nog liggen. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In deze ‘verzamelbrief’ laat hij weten hoe het staat met de uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Vooral subsidie naar het po

Schoolbesturen en lerarenopleidingen in heel het land zijn met elkaar en andere partijen aan de slag gegaan om het lerarentekort regionaal aan te pakken. In het voorjaar bleek al dat het aantal subsidieaanvragen de verwachtingen overtrof, waardoor het subsidieplafond van 9 miljoen euro snel in zicht kwam. Op 19 juni waren er 45 subsidieaanvragen. Omdat het ministerie het belangrijk vindt dat de regio’s voortvarend aan de slag kunnen met de aanpak van het lerarentekort, wordt nu 4,5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

In totaal wordt er dus 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in de subsidieregeling. Het merendeel daarvan gaat naar het basisonderwijs omdat vanuit die sector de meeste aanvragen zijn gekomen. Het subsidieplafond voor het po wordt 7,75 miljoen euro (3,25 miljoen extra) en voor het vo en mbo 5,75 miljoen euro (1,25 miljoen extra). Zo kunnen alle huidige aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden goedgekeurd.

Aanjager tekorten onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister ook dat er een onafhankelijke ‘aanjager’ wordt aangesteld voor de aanpak van de tekorten in het onderwijs. Dit is Merel van Vroonhoven. In april kondigde zij aan haar baan als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op te geven om als leraar in het speciaal onderwijs te gaan werken. In het nieuwe schooljaar start zij met de deeltijdpabo. Daarnaast gaat zij dus aan de slag als aanjager binnen de sector. Een onafhankelijke aanjager kan ervoor zorgen dat belemmeringen, oplossingen en goede voorbeelden sneller in beeld komen. Ook bij de uitvoering van het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ kan de aanjager een verbindende rol spelen. Van Vroonhoven levert in december een eerste inventarisatie op.

Meer informatie

Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Bekijk het in onze factsheet Regionale aanpak lerarentekort.

Bericht

Heb jij een vraag?

Informatie over de subsidie regionale aanpak lerarentekort en voorbeelden van regionale initiatieven vind je op onze themapagina.