Factsheet brengt regionale aanpak lerarentekort in kaart

De subsidie regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Of weten wat de samenwerking schoolbesturen oplevert? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

Toegekende aanvragen po

Tot nu toe zijn er 18 aanvragen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort toegekend waarbij schoolbesturen uit het primair onderwijs zijn betrokken. Bij de grote meerderheid van deze aanvragen zijn de samenwerkende besturen alleen schoolbesturen uit het po. Maar er zijn ook subsidies toegekend waarvoor po- en mbo-besturen samen een aanvraag deden. Of een combinatie van besturen uit het po, vo en mbo. In de factsheet die het Arbeidsmarktplatform PO liet ontwikkelen, is dit allemaal terug te zien.

Plannen en voordelen

Behalve cijfers en percentages staat in de factsheet ook een overzicht van de meest genoemde acties waarmee de aanvragers het lerarentekort in de regio willen aanpakken. Dit varieert van het opzetten van een coachingstraject voor zij-instromers tot het opstellen van een professionaliseringsagenda om het belonings- en carrièreperspectief van docenten te verbeteren. Verder staan in de factsheet de voordelen van regionale samenwerking, zoals die naar voren kwamen in de gesprekken met schoolbesturen uit het po.

Bekijk hier de factsheet Regionale aanpak lerarentekort.

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie regionale aanpak lerarentekort en voorbeelden van regionale initiatieven vind je op onze themapagina.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.