Financials tonen interesse in overstap naar onderwijs

Ruim 1.500 bank- en verzekeringsmedewerkers toonden het afgelopen jaar interesse in een overstap naar het onderwijs. Dankzij een unieke samenwerking tussen het onderwijs en de financiële sector hebben inmiddels 418 financials verdere stappen gezet voor een eventuele overstap. Van  49 financials is bekend dat zij daadwerkelijk gestart zijn met een (deeltijd)opleiding of inmiddels voor de klas staan.

Het daadwerkelijke aantal geïnteresseerden en mensen die uiteindelijk de overstap hebben gemaakt naar het onderwijs valt in werkelijkheid hoger uit, omdat niet iedereen gebruikmaakt van de faciliteiten van de eigen werkgever of niet meer geregistreerd staat na uitdiensttreding.

Artikel in Financieel Dagblad (inloggen is verplicht)

Werving

Om het convenant onder de aandacht te brengen bij potentiële leraren en docenten, zijn contactpersonen van banken, verzekeraars, UWV, lerarenopleidingen en regionale loketten samengebracht onder landelijke coördinatie van Voion en het Arbeidsmarktplatform PO. De potentiële leraren en docenten kunnen sinds dit jaar terecht op het Onderwijsloket.com, hét informatie- en adviespunt over werken in het onderwijs dat nog volop in ontwikkeling is. Ook op de websites wordleraarinhetvo.nl en ditismbo.nl vinden zij relevante informatie en praktijkverhalen. Sinds februari 2020 hebben al meer dan 400 belangstellenden uit de financiële sector de zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ gemaakt. Ten slotte is een informatiepakket opgesteld en zijn er succesvolle regionale en in company informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Een intensieve kennismaking met het onderwijs helpt om erachter te komen of een baan als leraar of docent past bij de kandidaat. Een voorbeeld van zo’n kennismaking is de training Zin in Lesgeven, ontwikkeld door Hogeschool Windesheim en al eerder ingezet door ABN AMRO. De training trok 54 deelnemers en bleek zo’n succes dat vanaf 2020 veel bank- en verzekeringsmedewerkers de mogelijkheid krijgen deze training te volgen. Voor 2020 zijn inmiddels al 50 nieuwe aanmeldingen binnen.

Matching en motivatie

Naast successen, zijn ook uitdagingen blootgelegd. De innerlijke motivatie van zij-instromers om over te stappen naar het onderwijs is essentieel, bijvoorbeeld wanneer een kandidaat er financieel op achteruit gaat. Verder is meer maatwerk een aandachtspunt bij de geboden opleidingen. Bijvoorbeeld door beter aan te sluiten op de startkwalificaties van kandidaten en het onderzoeken van mogelijkheden om het leraarschap te combineren met een andere baan (hybride leraarschap). Lerarenopleidingen werken daar hard aan.

Convenant Aan de slag voor de klas’

Het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ werd in februari 2019 getekend door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van de samenwerking is geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Een bekend voorbeeld is de overstap van Merel van Vroonhoven, ex-bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In een promotievideo vertelt Merel meer over deze bijzondere overstap en haar ervaringen tot op heden.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.