Gevolgen van de coronacrisis voor het primair onderwijs in beeld, deel 2

Wat voor invloed heeft corona op de onderwijskwaliteit en de organisatie van het onderwijs? En wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen en medewerkers op school? In de factsheet ‘De (gevolgen van de) coronacrisis in beeld, deel 2’ vind je het antwoord op deze vragen in één handig overzicht. Vorig jaar presenteerde het Arbeidsmarktplatform PO een overzicht van de gevolgen van de coronacrisis in de periode maart tot en met juli 2020. Nu presenteren we de uitkomsten van de peilingen en onderzoeken in de periode augustus 2020 tot en met augustus 2021. De peilingen zijn uitgevoerd door Arbeidsmarktplatform PO, sociale partners, Inspectie van het Onderwijs en Oberon.

Er is het afgelopen anderhalf jaar veel van het primair onderwijs gevraagd. Zo maakten scholen twee keer in korte tijd de omslag naar afstandsonderwijs en is er hard gewerkt om gebouwen in te richten op de anderhalvemeterregel. Dit heeft grote gevolgen gehad voor leerlingen, ouders en personeel. Ondanks alle inspanningen zijn er zorgen over de personeelstekorten en kansengelijkheid van leerlingen. Dat blijkt uit de onderzochte peilingen. Wat valt nog meer op?

Hoge werkdruk en leervertragingen

Het personeelstekort in het primair onderwijs is een blijvende zorg voor schoolbestuurders en schooldirecteuren. Extra tekorten ontstaan doordat vervanging moeilijk te vinden is. Uit de onderzochte peilingen blijkt dat scholen er alles aan doen om het onderwijs door te laten gaan ondanks de afwezigheid van leraren. Dit vraagt veel flexibiliteit en creativiteit van het onderwijspersoneel. De werkdruk blijft daarom een aandachtspunt. Ook maken schoolbestuurders, schooldirecteuren en leraren zich grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de leervertragingen die door de schoolsluitingen van afgelopen anderhalf jaar zijn ontstaan.

Tijdlijn coronacrisis in primair onderwijs

In de factsheet vind je een overzicht van de uitkomsten van de peilingen. Ook zie je in de tijdlijn alle belangrijke overheidsbesluiten die betrekking hebben op het primair onderwijs. Daarbij zijn ook de gevolgen voor leerlingen, scholen en het personeel in kaart gebracht.

Bekijk hier de factsheet ‘De (gevolgen van de) coronacrisis in beeld, deel 2’. Benieuwd naar deel 1? Bekijk hier de factsheet ‘De gevolgen van de coronacrisis in beeld’.


Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.