Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in primair onderwijs

Hoe kun je vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan jouw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid.

Toekomstperspectief bieden aan 45-plussers. Dat is het doel van de tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van SZW. De regeling stimuleert 45-plussers die minimaal 12 uur per week werken om de regie te nemen over hun loopbaan. Dat draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en daarom ondersteunen de sociale partners deze regeling ook voor het primair onderwijs. 45-plussers kunnen tot 10 januari 2020 gebruik maken van deze regeling.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Deelnemers aan de regeling ontvangen een ontwikkeladvies van een professionele loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur kan daarvoor subsidie aanvragen, zodat er voor jou geen kosten aan zijn verbonden. In een aantal gesprekken van in totaal minimaal vier uur werk je aan een ontwikkelplan met concrete acties voor de toekomst. Zo vergroot je de kans om vitaal aan het werk te blijven tot jouw pensioen.

Hoe maak  je gebruik van de subsidieregeling?

Werk je als 45-plusser in het primair onderwijs en wil je aan de regeling deelnemen, dan zoek je zelf een professionele loopbaanadviseur die jou een ontwikkeladvies mag en kan geven. Dit is jouw persoonlijke keuze en je hoeft jouw werkgever hier niet van op de hoogte te stellen. Je kunt wel advies vragen bij jouw werkgever of vakbond. Of kijk op de website van www.noloc.nl voor een loopbaanadviseur in de buurt. Het advies dat je krijgt, is bedoeld voor jou persoonlijk en je  beslist zelf of je dit advies deelt met jouw leidinggevende of werkgever.

Training voor leidinggevenden

Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van medewerkers. Wil je leren hoe je als leidinggevende een loopbaangesprek kunt voeren? Dan kun je binnen de subsidieregeling een training ontwikkeladvies volgen. Deze training staat geheel los van het ontwikkeltraject voor al het onderwijspersoneel en de loopbaanadviseur moet hiervoor apart subsidie aanvragen. Je kunt kiezen uit een training aan een individuele leidinggevende of een groepstraining voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden.

Tips voor medewerkers, schoolleiders en besturen

  • Je kunt de mogelijkheid van het ontwikkeladvies bespreken binnen jouw team.
  • Bekijk de mogelijkheden die de cao-po biedt voor scholing en ontwikkeling voor 45-plussers. Deze bieden een kader voor het ontwikkelplan.
  • Je kunt als school kiezen voor één loopbaanadviesbureau. Of vraag een presentatie van verschillende bureaus en kies met het team gezamenlijk voor één bureau.

Meer informatie

De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Lees meer over de subsidieregeling op de website van het ministerie van SZW.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.