Grote regionale verschillen in kaart gebracht in de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio nu en in de toekomst er uit ziet, staat in de vierde Onderwijsatlas over het primair onderwijs. Een helder overzicht op basis van landkaarten, grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De atlas valt deze week in de brievenbus van schoolbestuurders en scholen.

Samenwerken in de regio

De Onderwijsatlas ondersteunt het primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarktvragen, zoals oplopende personele tekorten. Schoolbestuurders zien bijvoorbeeld waar welke tekorten gaan spelen, en waar het loont om in de regio en/of met andere regio ’s samen te werken aan oplossingen.

Andere thema’s

De Onderwijsatlas reikt ook kennis aan over belangrijke arbeidsmarktthema’s, zoals sociale zekerheid en verzuim, professionele ontwikkeling en baan- en opleidingstevredenheid. Zo geeft bijna 82 procent van het personeel in het primair onderwijs aan tevreden te zijn over hun werk.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.