Direct naar content

Haal het beste uit je onderwijsteam met deze tips

Nieuws 4 juni 2024

Onderwijsteams zijn steeds vaker divers samengesteld, met medewerkers die verschillende werkervaring, kennis, vaardigheden en talenten hebben. Als schoolleider heb je een belangrijke rol om de kwaliteiten van iedereen goed te benutten en een lerende organisatiecultuur te stimuleren. In de verkenning Verscheidenheid benutten doet het Arbeidsmarktplatform PO aanbevelingen hoe je dat in de praktijk kunt aanpakken.

Lees de verkenning

Lees de handreiking

Onderwijsteams steeds diverser

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Belangrijk is dat scholen zich verder ontwikkelen tot lerende organisaties zodat onderwijsmedewerkers het beste uit leerlingen kunnen halen. Dat betekent dat alle kwaliteiten van het onderwijsteam zo goed mogelijk benut moeten worden. En die kwaliteiten zijn steeds meer gevarieerd. Zo zorgen de verschillende opleidingsroutes die je kunt volgen voor een baan in het onderwijs zoals de (academische) pabo, zij-instroomroutes, combinatiestudies, of opleidingen voor onderwijsondersteuners voor een breed palet aan kennis en expertise binnen de schoolmuren.

Schoolleiders: visie, vlootschouw en professionele leergemeenschap mogelijk maken

Het is aan schoolbestuurders en schoolleiders, ieder vanuit zijn eigen rol, om ervoor te zorgen dat onderwijsmedewerkers tot hun recht komen en ze hun werk goed kunnen doen. Het is belangrijk dat daarvoor mogelijkheden en ruimte wordt gecreëerd in de organisatie. De onderzoekers formuleren op basis van literatuuronderzoek en interviews met professionals uit de onderwijspraktijk een aantal aanbevelingen:

  • Schoolbesturen moeten passende ontwikkelmogelijkheden en loopbaanpaden voor medewerkers schetsen en hen daar goed over informeren.
  • Schoolbesturen kunnen schoolleiders gericht ondersteunen in het werken met divers samengestelde teams, bijvoorbeeld als het lastig is om medewerkers in te schalen. Ondersteuning van HR-medewerkers of bijeenkomsten organiseren om kennis te delen kan ook helpen.
  • Schoolleiders zijn aan zet om met hun team een visie op onderwijs te ontwikkelen met ambities en doelen; de inzet en ontwikkelingsbehoefte van individuele medewerkers moet daarop aansluiten.
  • Schoolleiders kunnen de benodigde en aanwezige kennis, vaardigheden en expertises samen met het team inventariseren met een vlootschouw. Vervolgens is het zaak om een passende vorm van leiderschap voor onderwijsmedewerkers te bepalen die past bij hun expertise, zodat ze met elkaar een professionele leergemeenschap kunnen vormen.
  • Sociale partners kunnen ook een bijdrage leveren aan betere benutting van de verscheidenheid in onderwijsteams door goede voorbeelden uit andere sectoren te delen en schoolorganisaties meer handvatten te geven om salarissen te differentiëren.

Meer weten?

Lees de Verkenning Verscheidenheid benutten of bekijk de Handreiking met de belangrijkste tips en aanbevelingen voor schoolleiders en bestuurders om de kwaliteiten van onderwijsteams beter te benutten.

Ook interessant

Bekijk het overzicht