Handreiking: Aan de slag voor de klas!

Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor? De reis van een baan in de financiële sector naar een baan voor de klas verschilt per persoon. Daarom is maatwerk heel belangrijk. De handreiking Aan de slag voor de klas! laat zien uit welke fases de carrièreswitch bestaat. En helpt zo om werknemers uit de financiële dienstverlening veilig over te laten steken naar een baan in het onderwijs.

Het onderwijs kampt al jaren met het lerarentekort, terwijl er in de financiële sector juist sprake is van een overschot aan personeel. Hoe kunnen we geïnteresseerde werknemers uit de financiële sector goed begeleiden naar een baan in het onderwijs? Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion hebben in de handreiking de opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ uitgewerkt.

Convenant Aan de slag voor de klas

In 2019 ondertekenden De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen de partijen bij aan een oplossing voor het lerarentekort. De insteek van het convenant was om medewerkers uit de financiële dienstverlening te informeren over de carrièremogelijkheden in het onderwijs en deze te verkennen. Zo is er onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een carrièreswitch naar het onderwijs.

Waardevolle inzichten over randvoorwaarden voor zij-instroom

De gezamenlijke inspanning heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de randvoorwaarden voor de zij-instroom, zoals de te belopen paden, de (financiële) effecten van een overstap en het vinden van een plek op een school. Deze inzichten en andere ervaringen zijn richtinggevend geweest voor de inrichting van het Onderwijsloket en flexibilisering van de lerarenopleidingen. De opgedane kennis is ook gebruikt bij de loketvorming in de regio’s in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekorten. Inmiddels hebben al tientallen mensen vanuit de financiële dienstverlening de overstap naar het onderwijs gemaakt.

Wil je meer weten over de carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs?


Meer lezen?

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.