Hoe gaat de Inspectie SZW aan de slag bij de aanpak van werkdruk?

Werkdruk is steeds vaker een gezondheidsrisico voor werkenden. Als er werkdruk is binnen een organisatie en er wordt niets aan gedaan, kan dat leiden tot ziekteverzuim of tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarom controleert de Inspectie SZW vaker of organisaties een doeltreffende werkdrukaanpak hebben. Ontdek hier hoe de Inspectie dit aanpakt.

#1 De RI&E-check

Iedere school moet beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), waarin de werkdruk is geïnventariseerd. Bij de inventarisatie stelt de Inspectie vragen over werkdruk-beïnvloedende factoren, bijvoorbeeld over de omgang met collega’s, werkzekerheid, ongewenst gedrag en de werk & privé-balans.

[TIP] Benieuwd naar de vragen? Stichting RI&E ontwikkelde een checklist waarin verschillende voorbeelden zijn opgenomen. In de Inspectiemodule werkdruk vind je een nog uitgebreidere omschrijving.

Als uit de RI&E blijkt dat werkdruk een risico is, dan dient je school verdiepend onderzoek te doen.

#2 Controle van het plan van aanpak en de maatregelen

Behalve het verdiepend onderzoek moet er ook een werkplan worden gemaakt met een rolverdeling en actiepunten. De Inspectie kijkt of er in dit plan voldoende doeltreffende maatregelen staan en of deze volgens planning zijn uitgevoerd.
Wil je weten hoe een goed plan van aanpak eruitziet? Bekijk het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ van het Platform werkdruk en het ingevulde voorbeeld met toelichting. Daarmee kun je als team meteen aan de slag met je eigen plan van aanpak.

#3 Controle van de evaluatie

Na stap 1 en 2 is het tijd voor evaluatie. De inspectie controleert of  deze heeft plaatsgevonden. Zijn er nog steeds knelpunten? Dan moeten deze worden aangepakt.

#4 Voorlichtings-check

Tot slot vindt de Inspectie het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden goede voorlichting krijgen over de gezondheidsrisico’s van werkdruk en de door de organisatie genomen maatregelen.

Zelf aan de slag met werkdruk?

De inspectiemethode van de Inspectie SZW komt overeen met de stappen uit de Wegwijzer werkdruk van TNO. Deze 4 stappen zijn ook de basis van het Platform Werkdruk: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Als je de cyclus van deze 4 stappen steeds weer doorloopt met je team, heb je dus eigenlijk al de basis gelegd om aan de arborichtlijnen voor de aanpak van werkdruk te voldoen.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.