Direct naar content

Hoe kun je een langere werkweek stimuleren?

Nieuws 17 november 2022

Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt. Welke factoren zijn van invloed op deeltijdwerken in het primair onderwijs? En welke mogelijkheden zijn er om een langere werkweek te stimuleren? Om hier inzicht in te geven, voerde het Arbeidsmarktplatform PO de verkenning ‘Deeltijdwerken in het primair onderwijs’ uit. Aan de slag met dit thema? Bekijk de infographic met tips en informatie.

Meer dan de helft van de leraren in het primair onderwijs werkt in deeltijd. Dit is meer dan in het voortgezet onderwijs (38 procent) en het landelijk gemiddelde (36 procent). Het stimuleren van mensen die meer uren willen werken, is een kansrijke optie om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen.

Factoren die de deeltijdfactor beïnvloeden

In de verkenning onderzocht het Arbeidsmarktplatform PO welke (beïnvloedbare) factoren de contractomvang van leraren in het primair onderwijs bepalen:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

In gesprekken met deeltijdwerkers is het belangrijk dat deze factoren aan de orde komen. Schoolleiders hebben met name invloed op de organisatorische factoren en op de wijze waarop zij het gesprek aangaan met leraren. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden om in te spelen op de persoonlijke behoeften van leraren, rekening houdend met de andere hoofdfactoren, die onder meer de levensfase, werk-privébalans en landelijk afgesproken regelingen omvatten.

Pilots om de deeltijdfactor te verhogen

Naast inzicht in factoren voor deeltijdverhoging geeft het onderzoek ook inzicht in welke initiatieven er binnen én buiten de sector zijn om de deeltijdfactor te verhogen. Daarbij wordt in de verkenning ingezoomd op Het Potentieel Pakken (HPP), een organisatie die zich richt op het inzetten van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. In het najaar van 2021 startte HPP een pilot op een aantal scholen van Lucas Onderwijs. Op basis van interviews met betrokkenen biedt de verkenning inzicht in de opbrengsten en knelpunten van de pilot en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

Een aantal concrete aanbevelingen zijn:

  • Begin de gesprekken over de deeltijdfactor vanuit duurzame inzetbaarheid en werkdruk
  • Bied maatwerk en wees flexibel
  • Houd rekening met de tijdsinvestering die vanuit scholen gevraagd wordt
  • Faciliteer schooldirecteuren
  • Sta open voor mogelijkheden om de pilot naast leraren te richten op ander onderwijspersoneel

Meer lezen

Wil je meer weten over deeltijdwerken in het primair onderwijs en hoe je een langere werkweek kunt stimuleren? Lees dan de verkenning Deeltijdwerken in het primair onderwijs. Of bekijk ook onze informatiepagina over Deeltijdwerken.

Ook interessant

Bekijk het overzicht