Direct naar content

Infographic: Begeleiden van beter lesgeven met het ICALT-lesobservatie-instrument

Nieuws 7 april 2022

Het coachen van startende leraren helpt om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. In het afgeronde project ‘Kom kijken in de klas’ van het Arbeidsmarktplatform PO werden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Ze leerden collega’s observeren en begeleiden met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument. En wat bleek? Coaching in de zone van naaste ontwikkeling is essentieel voor professionele groei. Hogeschool Utrecht helpt schoolorganisaties bij de implementatie van het ICALT-observatie-instrument vanuit het trainingsprogramma ‘Begeleiden van Beter Lesgeven’. Benieuwd hoe het ICALT-lesobservatie-instrument jouw school kan helpen de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren? Het Arbeidsmarktplatform PO maakte een overzichtelijke infographic.

In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over het begeleiden van startende leraren. Zo heeft een beginnende leraar recht op begeleiding door een coach en moet er gewerkt worden met een beproefd of objectief observatie-instrument. Het ICALT-instrument is zo’n wetenschappelijke onderbouwd instrument waarmee pedagogische en didactische vaardigheden van aanstaande en startende leraren objectief geobserveerd en gescoord kunnen worden. Wil jij ook aan de slag met het ICALT-lesobservatie-instrument en ben je benieuwd hoe je het kunt toepassen?

Begeleiden van Beter Lesgeven

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunde het onderzoek naar de inzet van het ICALT-lesobservatie-instrument om professionele vaardigheden van startende leraren te versterken. Sinds de zomer van 2021 heeft de Hogeschool Utrecht het ICALT-instrument geadopteerd in het project Begeleiden van Beter Lesgeven van Dr. Tamar Tas en prof. Dr. Wim van de Grift. Zij maken zich sterk om het instrument in klas en op pabo’s een plek te geven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vanuit dit vervolgproject trainen zij schoolorganisaties die met het ICALT-observatie-instrument willen gaan werken. Daarbij staat het leren cooachen met het observatieinstrument centraal.

Meer informatie

Lees hier meer over hoe het ICALT-instrument kan bijdragen aan een professionele leercultuur. Of ontdek hoe de Hogeschool Utrecht jouw school of scholen kan ondersteunen bij lesobservaties aan de hand van het ICALT-instrument.

Ook interessant

Bekijk het overzicht