Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2021 nu beschikbaar

Het Arbeidsmarktplatform PO ontwikkelt voor en met de sector PO relevante kennis op gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit de rol van kenniscentrum geven we inzicht in cijfers, trends en prognoses over arbeidsmarktthema’s en –vraagstukken die de onderwijspraktijk raken. Zo dragen we bij aan het beste onderwijs voor ieder kind. In het Jaarplan 2021 vind je alle belangrijke thema’s en activiteiten van Arbeidsmarkplatform PO.

Om te bepalen wat relevant is voor de sector zitten mensen van de werkgevers- en de werknemersorganisaties in het bestuur van Arbeidsmarktplatform PO. Ook houden we contact met onze achterban via ons netwerk, onze onderzoeken en onze projecten.

Behoeftepeiling 2020

In 2020 voerden we onze tweede gerichte behoeftepeiling binnen het PO uit. Uit deze behoeftepeiling kan naar voren dat de volgende uitdagingen als de belangrijkste uitdagingen worden gezien:

 • Voldoende (gekwalificeerd) personeel voor de klas
 • Behoud van personeel
 • Professionele ontwikkeling
 • Werkbeleving
 • Opleiden van (nieuw) personeel

Programmalijn arbeidsmarktvraagstukken

In 2021 zet het Arbeidsmarktplatform PO op deze vraagstukken vanuit de programmalijn Arbeidsmarktvraagstukken:

 • Imagocampagne Je bent er voor de klas
  Doel: voldoende personeel voor de klas krijgen
 • Aantrekkelijke werkomgeving
  Doel: personeel behouden en de werkbeleving te verbeteren
 • Werk-naar-werk mentoring
  Doel: voldoende personeel voor de klas krijgen en nieuw personeel opleiden
 • Website Ruimbaanvoorpo
  Doel: voldoende personeel voor de klas krijgen en nieuw personeel opleiden

Programmalijn professionele werkomgeving

Ook vanuit de programmalijn professionele werkomgeving zetten we hierop in:

 • Platform werkdruk en de werkbelevingsmonitor
  Doel: de werkbeleving verbeteren
 • Kom kijken in de klas
  Doel: professionele ontwikkeling stimuleren en personeel behouden
 • Ontwikkeling, professionalisering en loopbaanmogelijkheden
  Doel: professionele ontwikkeling stimuleren
 • Anders organiseren in de school en met de omgeving:
  Doel: voldoende personeel voor de klas
 • Sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid
  Doel: inzet op werkbeleving en professioneel ontwikkeling

Meer weten?

Wil jij meer weten over het jaarplan 2021 van Arbeidsmarktplatform PO? Download hier de visual van het jaarplan.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.