Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2022 nu beschikbaar 

Het beste onderwijs voor ieder kind begint bij een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving in de school. Het Arbeidsmarktplatform PO ontwikkelt voor en met de sector relevante kennis op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo dragen we bij aan het creëren van een evenwichtige arbeidsmarkt waarbinnen iedereen in het po het werk goed kan doen. In het Jaarplan 2022 vind je alle belangrijke thema’s en activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO.

In 2022 bestaat het Arbeidsmarktplatform PO tien jaar. Het bestuur van de stichting wordt sinds april 2012 gevormd door acht vertegenwoordigers van de sociale partners in het po. Elke sociale partner draagt bij vanuit zijn eigen rol én vanuit de gezamenlijke rol binnen het Arbeidsmarktplatform PO  aan het creëren van optimale omstandigheden waarbinnen iedereen het werk goed kan uitvoeren. Dat doen we nu al tien jaar en dat blijven we doen!

Activiteiten en projecten 2022

De activiteiten en projecten die wij in 2022 uitvoeren, dragen bij aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt, een professionele werkomgeving en/of kennisontwikkeling over de arbeidsmarkt en professionele werkomgeving in het primair onderwijs. Dat doen we door:

  • Kennis en kunde van de arbeidsmarkt en professionele werkomgevingen op te halen en te verspreiden in de sector.
  • Een aantrekkelijke arbeidsmarkt in het po te creëren: voldoende gekwalificeerd personeel, loopbaankansen, werkdrukvermindering/balans en een positief imago van het beroep.
  • Professionele schoolorganisaties te versterken door teamvorming, professionele cultuur en dialoog, strategisch HR-beleid en stimulering van blijvende ontwikkeling.

Scenariomodel PO anno 2012

Een van de projecten die het Arbeidsmarktplatform PO al in 2012 oppakte was het Scenariomodel PO. Dit model is ontwikkeld om het voor scholen en besturen in het primair onderwijs makkelijker te maken om een meerjarenbeleid te voeren. Het Scenariomodel PO maakt de personeelsopbouw en personeelsbehoefte voor de komende jaren inzichtelijk en biedt daarmee een basis voor strategisch personeelsbeleid.

Destijds gaf het model zicht op de effecten van leerlingenkrimp op de formatie. Als gevolg van deze krimp was er sprake van een overschot van leraren. Dat kunnen we ons nu bijna niet meer indenken. Ook in 2022 zetten we ons in voor de inzet van dit model. Binnenkort worden de DUO-bestanden van de 1 oktober telling weer bijgewerkt, zodat je vanaf maart wederom de meest actuele stand van zaken hebt om te berekenen wat de effecten zijn op de formatie..

Regionale samenwerking versterken anno 2012

Een ander project waar het Arbeidsmarktplatform PO zich vanaf haar start mee bezig heeft gehouden, is het versterken van de regionale samenwerking. In het kader van de strategische personeelsplanning geen vreemde, want samenwerken loont: bij overschotten én bij tekorten. Ook in 2022 zetten we hier weer op in.

Meer weten?

Ben jij benieuwd hoe het Arbeidsmarktplatform PO dit jaar bijdraagt een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving op school?

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.