Direct naar content

Leernetwerk Diversiteit & Inclusie is van start: de opbrengsten

Nieuws 20 april 2023

De eerste bijeenkomst op 20 april was een inspirerende start van het leernetwerk Diversiteit & Inclusie in het onderwijs. Met een klein aantal deelnemers hebben we ons gericht op bewustwording, draagvlak creëren en het ontwikkelen van een visie. Het delen van praktijkvoorbeelden en het bespreken van eigen ervaringen heeft geleid tot waardevolle gesprekken. Nu is het tijd om de opgedane inzichten om te zetten in actie en samen te werken aan een inclusieve en diverse organisatiecultuur. Doe mee aan de volgende bijeenkomst op 24 mei. Hieronder lees je een samenvatting van de opbrengsten van de eerste bijeenkomst en waarom je de volgende bijeenkomst niet wilt missen!

Droomkaarten

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was het ontwikkelen van een visie. Aan de hand van droomkaarten zijn we aan de slag gegaan met het in kaart brengen van onze toekomstige doelen en stappen. We hebben ons afgevraagd waar we over drie jaar willen staan en wat we daarvoor nodig hebben. Door onze dromen op papier te zetten en deze te bespreken, hebben we elkaar kunnen inspireren en nieuwe inzichten opgedaan.

Diversiteit: maak het bespreekbaar

Om de verbinding te maken met de school hebben de deelnemers een aantal instrumenten meegekregen waarmee ze diversiteit binnen de schoolorganisatie bespreekbaar kunnen maken. Zo gingen we aan de slag met de debatkaart om de visie verder aan te scherpen. Met de praatplaat brachten we de ijsberg van zichtbare en onzichtbare verschillen in beeld en gingen we in gesprek over wat inclusie wél en niet is.

24 mei: aan de slag met de strategie

Op 24 mei gaat het leernetwerk van 10.00 tot 12.00 uur verder om strategieën te formuleren voor een inclusievere onderwijsomgeving. Dit doen we onder leiding van expert Robert-Jan Kooijman van Alliantie Divers voor de klas. Ook richten we ons dan op werving en selectie, en externe communicatie, met aandacht voor onbewuste vooroordelen en inclusieve vacatureteksten. Mis deze online sessie niet. Je kunt je nog aanmelden voor deze online sessie info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Meer lezen

Wil jij je meer lezen? In de literatuurstudie ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’ onderzocht het Arbeidsmarktplatform PO hoe het ervoor stond met de diversiteit van het personeel in het primair onderwijs in 2020. De verkenning Diversiteit in het primair onderwijs schetst een beeld van de inspanning van een aantal besturen en schoolorganisaties op dit thema. Lees ook ons kennisdossier Diversiteit en inclusie in het primair onderwijs met inspirerende verhalen en tips om met het thema aan de slag te gaan. Hier vind je ook alle data van de bijeenkomsten van het leernetwerk.

Ook interessant

Bekijk het overzicht