Limburg: ‘Lerarentekort is een gezamenlijk maatschappelijk probleem’

Limburg is voor het po verdeeld in drie (arbeidsmarkt)regio’s: Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Die scheiding is in de praktijk behoorlijk sterk, weet regioadviseur Tiny Rompen. ‘Voor de pabo gaan ze nog wel naar een andere stad, maar daarna willen ze het liefst in hun eigen omgeving werken. Dat geldt voor vrouwen nog sterker.’ Midden-Limburg en Zuid-Limburg hebben een subsidieaanvraag ingediend, Noord-Limburg (nog) niet. In Midden- en Zuid-Limburg werkten de schoolbesturen al goed samen. ‘Het voordeel is dat ze elkaar kennen en vertrouwen. Dan nemen ze sneller het initiatief voor samenwerking voor zo’n subsidieaanvraag.’

Midden-Limburg: aantrekkelijker voor mannen

In Midden-Limburg hebben de vijf schoolbesturen elkaar gevonden in een gezamenlijke vervangingspool. Ze hebben nu een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. Behalve voor het stimuleren van zij-instroom en de begeleiding van startende leerkrachten willen ze de subsidie gebruiken voor regionale professionalisering (gezamenlijke scholing in de vorm van communities of learning); een website ‘Klasse voor de klas’ om leerkrachten te werven voor Midden-Limburg; een vervangerspool en opleiding van leerkrachten. Ook willen ze een iXperium opzetten voor gezamenlijke ict-ontwikkeling en toepassing. Daarmee willen ze leerkrachten beter toerusten in ict-gebruik en wordt kennis delen tussen leerkrachten onderling makkelijker. Ze hopen zo ook het onderwijs aantrekkelijker te maken voor mannen.

Zuid-Limburg: vrijheid

Drie van de zeven schoolbesturen in Zuid-Limburg schreven een paar jaar geleden samen al een sectorplan po en zes van de zeven besturen dienen nu ook samen de subsidieaanvraag in. Met de subsidie willen ze zij-instroom bevorderen en startende leerkrachten begeleiden, maar ook willen ze de subsidie gebruiken voor behoud van huidige leerkrachten, doorstroom van onderwijsassistenten met potentie, gezamenlijke werving van studenten voor de pabo, en samenwerking met UWV voor de werving van zij-instromers en mogelijk ook van mensen  met een po- of andere onderwijsbevoegdheid om ze te laten herintreden. Rompen: ‘Het is een gezamenlijke aanvraag, maar niet elk bestuur gaat met alle gevraagde wensen aan de slag. Die vrijheid is er; dat is voor schoolbesturen belangrijk.’

Noord-Limburg: nog niet

In Noord-Limburg werken de schoolbesturen samen op onderwerpen als passend onderwijs. Ook vinden scholen elkaar in netwerken over cao of ICT of opleiden binnen scholen. De samenwerking die nodig is voor de subsidieaanvraag, ontbreekt nog. Rompen: ‘Ik vind het jammer als schoolbesturen niet over hun eigen grenzen heen kijken en niet samen aan de slag gaan. Het is zoveel beter voor het onderwijs als ze het lerarentekort als een gezamenlijk maatschappelijk probleem zien.’ Ze is bereid gesprekken met de besturen te voeren. ‘Misschien komen ze volgend jaar wel tot een gezamenlijke subsidieaanvraag

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.