Direct naar content

Linda maakte de overstap van mbo naar po: ‘Geen uur is hetzelfde’

Nieuws 6 september 2022

Linda deed lerarenopleiding omgangskunde. Ze werkte daarna in het mbo, en gaf omgangskunde, psychologie en communicatievakken. Door het reizen ging ze zich afvragen of dit wel was wat ze wilde. Zo kwam ze terecht bij een po-opleiding op basisschool de Fonkel. ‘Na de eerste twee weken dacht ik: god, waar ben ik aan begonnen?’ Toch zette Linda door. Daar heeft ze geen moment spijt van gehad.

Doorgaande lijn

Het Arbeidsmarktplatform PO voerde een verkenning uit naar het aantal vakdocenten in het voortgezet onderwijs dat beschikbaar is om te werken in het primair onderwijs. Linda behoort tot die ‘stille reserve’. Haar ervaring met doorlopende leerlijnen binnen het funderend onderwijs is volgens Mèlanie Huiskes, teamleider van basisschool De Fonkel, een aanwinst voor het team. ‘Zij heeft een goed zicht op de doorgaande lijn, en weet waar de kinderen mee te maken krijgen als ze doorstromen naar het vo. Daardoor kan ze goed inspelen op de behoeften van het kind, de ouders of de andere betrokkenen.’

Van mbo naar po

‘Het grote verschil is dat studenten in het voortgezet onderwijs kiezen voor hun studie, en dus gemotiveerd zijn om het diploma te behalen’, vertelt Linda. ‘In het primair onderwijs moeten ze naar school, en moeten ze alle vakken volgen. Soms zien ze het nut niet in van wat ze moet doen. De grootste uitdaging is dus om alles leefbaar te maken, zowel didactisch als pedagogisch.’ Linda geeft nu ook praktijkvakken, die ze zelf ontwikkelt. ‘In het mbo gaf ik een vak aan alle leerjaren, nu geef ik continue andere vakken en andere lessen. Geen dag, geen uur is nog hetzelfde.’

Meer informatie

Uit de verkenning van Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat, ondanks de tekorten in het vo, sprake is van een aanzienlijke stille reserve. Dit is een potentiële doelgroep om naar het leraarschap in het primair onderwijs te leiden. Bekijk de verkenning Van vakdocent vo naar bevoegd leraar in het po. Of lees er meer over op onze informatiepagina Van vo naar po.

Ook interessant

Bekijk het overzicht