Direct naar content

Literatuurstudie: Diversiteit in de top en bij leraren in het po

Nieuws 23 maart 2021

De samenleving wordt steeds diverser. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in een schoolorganisatie. Zo wordt de schoolorganisatie een afspiegeling van de samenleving. Daarnaast kan een diverser personeelsbestand bijdragen aan het beter functioneren van een organisatie. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar diversiteit in de sector primair onderwijs. Ook is er nog weinig sprake van structureel diversiteitsbeleid op scholen. Zo blijkt uit de literatuurverkenning ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’ die Arbeidsmarktplatform PO in 2020 uitvoerde.

Diversiteit is geen nieuw thema in de sector. Er is al jaren sprake van ondervertegenwoordiging van mannen onder leerkrachten in het po. Ook komt er steeds meer aandacht voor andere aspecten van diversiteit bij de samenstelling van personeel, zoals culturele diversiteit en genderdiversiteit.

Belangrijkste uitkomt verkenning diversiteit

De verkenning geeft een eerste indruk van hoe het ervoor staat met de diversiteit van het personeel in het primair onderwijs. Een aantal opvallende uitkomsten:

  • De diversiteit in de sector is tot nu toe weinig onderzocht.
  • Van structureel diversiteitsbeleid op scholen is op dit moment weinig sprake.
  • Het personeel in het po feminiseert.
  • De directie in het po is sterk vergrijsd en is geen afspiegeling van de diversere samenstelling van het personeel en de diversiteit onder leerlingen.
  • Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn het vaakst werkzaam als ondersteunend personeel en het minst vertegenwoordigd in het management.

Kernpunten van een breed gedragen diversiteitsbeleid

Uit de literatuurstudie blijkt dat er een aantal belangrijke kernpunten is van een goed en breed gedragen diversiteitsbeleid:

  • het hebben van een visie en strategie
  • iemand die de leiding neemt
  • gericht personeelsbeleid (werving en selectie)
  • verankering van de diversiteit in de organisatiecultuur
  • borging in de reguliere werkprocessen

Meer weten?

Wil je meer weten over diversiteit in het primair onderwijs? Lees dan de literatuurverkenning ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’. In de komende periode inventariseert het Arbeidmarktplatform PO praktijkvoorbeelden over het inzetten van effectief diversiteitsbeleid. Wil je op de hoogte blijven hiervan? Houd dan onze website en LinkedIn-pagina in de gaten.

Ook interessant

Bekijk het overzicht