Inspiratie en kennisdeling tijdens De week van het regionale loket

Van 25 tot en met 29 mei 2020 organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ‘De week van het regionale loket’. Elke dag werden er in een online magazine nieuwe praktijkverhalen gedeeld, waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Het magazine staat vol met tips, inspiratieverhalen in de vorm van video en podcast waar je als regio direct mee aan de slag kunt.

Maandag 25 mei startte De week van het regionale loket met vier kleinschalige interactieve sessies. Hierin heeft het Onderwijsloket uitgelegd wat ze doen, welke ambities ze hebben en hoe de samenwerking verloopt tussen het landelijke loket en de regionale loketten.

Ik Zorg Shop

In het online magazine werd eveneens op maandag het praktijkverhaal ‘Elkaar in het echt zien en spreken is een enorm pluspunt’ gedeeld. Het praktijkverhaal gaat over de ‘Ik Zorg Shop’ in Zeist. Iedereen met een vraag over (weer) werken in de zorg kan daar binnenlopen. De meerwaarde van mensen zelf zien en spreken is groot, vinden medewerkers. Wat doen ze precies en is zo’n aanpak ook geschikt voor het onderwijs? Dat lees je in het online magazine.

Samenwerking

Het belang van samenwerking was de belangrijkste boodschap van het praktijkverhaal dat op dinsdag 26 mei werd gedeeld in het online magazine. Volgens Sabrina Kole, regio Zeeland, en Robert Jacobs, regio Nijmegen, vraagt goede samenwerking tussen po, vo, mbo en hbo geduld. Zij zien echter wel dat er stappen zijn gezet. Het gezamenlijke belang is het terugdringen van het lerarentekort. Dat vraagt volgens Kole en Jacobs een onderwijsbrede aanpak. In het artikel worden nog een aantal tips gegeven voor startende regionale loketten:

  • Zorg dat je de achterkant goed geregeld hebt als je live gaat. Je moet kandidaten goed en warm kunnen overdragen naar scholen.
  • Bedenk hoe je vragen gaat beantwoorden. Wie doet dat? Hoe snel?
  • Kijk naar wat er al is. Met name in de vier grote steden is al veel gedaan. Bepaalde aanpakken kun je slim kopiëren. Geef er dan je eigen kleur aan.

Inrichting regionaal loket

Op woensdag 27 mei werden in het online magazine ook de ervaringen van het loket in Amsterdam gedeeld. De gemeente Amsterdam begon in 2017 de imago- en wervingscampagne Liever voor de Klas, met als doel om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs te helpen terugdringen. In het magazine vind je ook een samenvattende visual.

Aan de hand van de ervaringen uit Amsterdam werd daarnaast de interactieve sessie ‘Hoe richt je een loket in?’ georganiseerd. Het is belangrijk dat je bij de inrichting van een loket de volgende stappen doorloopt:

  1. Bepaal de visie en doelstelling van het loket.
  2. Stel vast hoe het loket wordt ingericht.
  3. Organiseer de uitvoering van het loket.

Ben je nieuwsgierig naar tips en voorbeelden? Neem dan de PowerPointpresentatie door die tijdens de sessie is behandeld.

Regionale samenwerking

De noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn samen het initiatief SchoolpleinNoord gestart. De website richt zich in de eerste fase op vacatures voor leraren en ander onderwijspersoneel. In een podcast die op donderdag 28 mei verscheen, vertellen de initiatiefnemers over de ambitie om de site door te ontwikkelen naar een kennisdelingsplatform, waarop ook een agenda met bijeenkomsten wordt bijgehouden.

De week van het regionale loket werd op vrijdag afgesloten met nog een laatste praktijkverhaal. Het Platform Noord-Holland Noord werkt nauw samen met opleidingen en opleidingsscholen uit de regio. Het advies dat het platform geeft aan andere regio’s is om vooral te werken vanuit de samenwerking die er al is met de opleidingsscholen en opleidingen.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.