Direct naar content

Mentoring zij-instroom: van financiële expert naar leraar

Nieuws 17 maart 2023

Het onderwijs en de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om financiële experts naar een baan voor de klas te begeleiden. Daarom startte het Arbeidsmarktplatform PO samen met ABN AMRO in 2021 met een mentoringprogramma. In de pilots ondersteunen mentoren een mentee om de overstap van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen. Benieuwd naar de ervaringen en conclusies?

Aanleiding voor de pilots was het convenant Aan de slag voor klas waarin de mogelijkheden zijn verkend om een mentorprogramma te starten.

Pilots mentoring zij-instroom: ervaringen en conclusies

Het mentoringprogramma bestond uit twee pilots. De eerste pilot startte in het najaar van 2021 voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarop volgend vond de tweede pilot plaats in de periode juni t/m december 2022. In samenwerking met ABN AMRO zijn er in totaal 12 mentoren aan 13 mentees gekoppeld, waarbij in één geval één mentor twee mentees begeleidde. De koppels zijn gericht op verschillende onderwijssectoren: po, vo, mbo en hbo.

In beide pilots is onderzoek gedaan naar de ervaringen van zowel mentoren als mentees die deelnamen aan het programma. Hieruit komt naar voren dat ‘mentoring en menteeschap’ met mensen die uit dezelfde sector komen meerwaarde heeft (in aanvulling op andere begeleidingstrajecten). Vooral het een-op-een-contact en de persoonlijke aandacht waren van meerwaarde.

Meer lezen

Nieuwsgierig naar de resultaten? Lees het rapport Pilots mentoringprogramma onderwijs: Ervareningen van mentoren uit het onderwijs en mentees van ABN AMRO. In een aparte rapportage Pilots mentoringprogramma onderwijs: achtergrond en literatuurstudie lees je meer over de achtergrond van dit project.

Bekijk ook de interactieve pdf Mentoring zij-instroom. Hierin lees je een interview met een mentor en mentee, een stappenplan ‘in 7 etappes voor de klas’ en in één overzicht de ervaringen van de mentoren en mentees met de pilots.

Ook interessant

Bekijk het overzicht