Nieuw: inspirerende factsheet over ‘anders organiseren’

Hoe kunnen scholen in primair onderwijs het personeelstekort aanpakken?? Eerder dit jaar formuleerden meerdere RAP-regio’s plannen hiervoor. Naar aanleiding daarvan publiceert het Arbeidsmarktplatform PO nu een handige factsheet, met daarin een inspirerend overzicht van de plannen gericht op het anders organiseren van onderwijs.

Hoe kun je knelpunten op de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel oplossen door een andere organisatie van het onderwijs? Eerder dit jaar formuleerden 42 RAP-regio’s plannen voor de aanpak van het personeelstekort. Ze deden dat in het kader van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). 28 RAP-regio’s namen in hun plannen activiteiten op voor het thema ‘Anders organiseren en innovatieve ideeën’.

Nieuwe factsheet biedt handig overzicht

Om deze activiteiten draait de nieuwe factsheet die het Arbeidsmarktplaform PO nu publiceert. De factsheet biedt een overzicht van onder meer:

  • de manieren waarop scholen hun onderwijs anders kunnen organiseren, onderverdeeld in categorieën;
  • de RAP-regio’s die aan de slag zijn met anders organiseren;
  • de binnen deze regio’s meest genoemde activiteiten.

Inspirerende plannen in vijf regio’s

Ter inspiratie gaat de factsheet vervolgens dieper in op vijf regio’s met interessante en concrete plannen voor anders organiseren.

  • RAP-regio Zwolle, Kop van Overijssel en Veluwe Salland richt zich op het ‘onderwijs van de toekomst’. Innovatieve ideeën worden in de schoolpraktijk getoetst in proeftuinen. De hieruit voortvloeiende kennis en bevindingen delen de betrokken besturen en scholen vervolgens binnen het netwerk.
  • Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in de regio Twente een infrastructuur gerealiseerd voor duurzame professionalisering. Het doel: het beroep aantrekkelijker en diverser maken en op die manier bijdragen aan het lerarentekort.
  • In de regio Lelystad-Dronten zetten scholen vakspecialisten (zoals kunstenaars en technici) voor de klas. Samen met de lerarenopleidingen is een bijscholingstraject opgezet, om geïnteresseerden klaar te stomen voor een hele dag of een dagdeel lesgeven.
  • De regio Schiedam/Vlaardingen biedt medewerkers de ruimte om te experimenteren met nieuwe aanpakken, zoals het lesgeven aan meerdere klassen en online lesgeven.
  • In Midden-Limburg ten slotte zet de regio in op experimenten met innovatieve ICT-toepassingen voor het onderwijs, om leraren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de mogelijkheden van ICT.   

Bekijk de factsheet!

Download hier de volledige factsheet Verkenning Anders organiseren in het po.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.