Direct naar content

Nieuwe formatieprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO

Nieuws 6 mei 2024

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort en/of -overschot is inzicht nodig in de functies waarbij op de middellange termijn over- of ondercapaciteit ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Om schoolorganisaties dat inzicht te bieden, zijn er nu nieuwe formatieprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO. Met deze geactualiseerde data kun je tot zes jaar vooruit de formatieprognose voor jouw school en/of bestuur bekijken en scenario’s laten doorrekenen op basis van eigen actuele gegevens. Zo krijg je meer grip op de toekomst van jouw school. Wil jij weten hoeveel personeel (directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) je in de toekomst nodig hebt?

De nieuwe formatieprognose is berekend op basis van de leerlingenprognose en de data die de salarisadministratie van jouw bestuur aan DUO heeft doorgegeven met peildatum 1 oktober 2023.

Inzicht in personeelsbehoefte tot tien jaar vooruit

Het Scenariomodel PO is een prognose-instrument waarmee schoolorganisaties in het (speciaal) basisonderwijs inzicht krijgen in hun personeelsbehoefte. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie per functiegroep en in de gegevens die worden gebruikt om een prognoses te maken (invoergegevens). Door deze invoergegevens aan te passen met eigen informatie (bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen) kunnen eigen toekomstscenario’s doorgerekend worden.

De SPP-module geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie voor de komende tien jaar. Zo wordt duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op vestigings-, school-, bestuurs- en regionaal niveau. In het Scenariomodel PO kun je ook samen met andere scholen en/of besturen een (gezamenlijke of regionale) strategische personeelsplanning maken.

Ook interessant

Bekijk het overzicht