Direct naar content

Nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO

Nieuws 21 maart 2024

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort in het primair onderwijs is inzicht in de personeelsbehoefte en ontwikkeling van het aantal leerlingen nodig. Niet alleen op het niveau van de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Om scholen dat inzicht te bieden, zijn er nu nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO. Met deze geactualiseerde data krijg je meer grip op de toekomst. Zo kun je tot vijf jaar vooruit de leerlingenprognoses voor jouw school en/of bestuur bekijken. Ook kun je scenario’s voor de komende vijf jaar laten doorrekenen op basis van eigen actuele gegevens. Dit betekent dat je inzicht kunt krijgen in jouw formatiebehoefte tot en met 2029.

Deze nieuwe prognoses zijn berekend met de meest recente gegevens van DUO (1 oktober 2023), het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving (1 januari 2024). De nieuwe leerlingenprognoses zijn in te zien op bestuurs-, school- en vestigingsniveau.

Toekomstscenario’s maken

Het Scenariomodel PO is een prognose-instrument waarmee schoolorganisaties in het (speciaal) basisonderwijs kunnen analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen. Ook kunnen schoolorganisaties er toekomstscenario’s mee maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie per functiegroep en in de gegevens die worden gebruikt om een prognoses te maken (invoergegevens).

Door deze invoergegevens aan te passen met eigen informatie (bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen) kunnen alternatieve scenario’s doorgerekend worden. Ook kan er doorgerekend worden met de basisprognose (bestaande invoergegevens). De SPP-module geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie voor de komende vijf jaar. Zo wordt duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op vestigings-, school-, bestuurs- en regionaal niveau. Ook krijg je inzicht in welke wervingsinspanning nodig is om, eventuele, personeelstekorten op te vangen.

Ook interessant

Bekijk het overzicht